Menu

Søg på sitet

Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i selskaber, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Virksomheder med eksponering til fossile brændstoffer kan indgå, hvis de vurderes at bidrage positivt til den grønne klimaomstilling. Virksomheder med eksponering til udvinding af kul eller oliesand vil blive fravalgt. Der indgår heller ikke investeringer i våben eller tobak. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Region: Europa

Region: Europa

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 11,53 0,14 N/A
Benchmark 10,03 -0,37 14,54
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt N/A N/A
Benchmark 7,51 8,88
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark 16,11 -9,51 25,03 -3,70 26,22
Udbytte 0,00 N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

116,00

Indre værdi

116,35

Emissionskurs

115,85

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 31.05.2024

Kommentar

Da produktet er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062500179

Startdato

22.11.2023

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

909

Benchmark

MSCI Europe inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,54

Transaktionsomkostninger (%)

0,14

Max. emissionstillæg (%)

0,31

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld