Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 10,77 0,10 N/A
Benchmark 11,61 0,36 9,43
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt N/A N/A
Benchmark -1,67 4,49
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark 6,37 -14,87 4,78 8,11 20,76
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

111,65

Indre værdi

111,95

Emissionskurs

111,28

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 31.05.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062502621

Startdato

24.01.2024

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

261

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,77

Transaktionsomkostninger (%)

0,16

Max. emissionstillæg (%)

0,27

Max. indløsningsfradrag (%)

0,33

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

 • BankInvest

  BankInvest

  BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

 • Vontobel Asset Management AG

  Vontobel Asset Management AG

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld