Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 11,26 9,02 9,66 3,40 11,88
Benchmark 10,02 7,88 11,92 6,62 14,24
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
4,92 16,93 -14,38 23,30 12,09
8,11 20,76 -10,06 20,75 14,10
N/A 0,00 0,40 0,00 0,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

164,17

Indre værdi

164,65

Emissionskurs

163,65

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.01.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) 15,79
Sharpe Ratio 0,40
Information Ratio -0,53
Tracking Error (%) 3,11

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060516854

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.621

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

2,12

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

2,00

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • BankInvest

  BankInvest

  BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

 • Vontobel Asset Management AG

  Vontobel Asset Management AG

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld