Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,27 4,99 3,08 -2,31 -0,91
Benchmark -0,37 3,66 4,38 1,96 2,77
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -22,10 1,80 4,92 16,93 -14,38
Benchmark -14,87 4,78 8,11 20,76 -10,06
Udbytte 0,00 7,90 0,00 0,00 0,40
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

116,19

Indre værdi

116,50

Emissionskurs

115,80

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 27.09.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) 15,06
Sharpe Ratio 0,06
Information Ratio -0,95
Tracking Error (%) 3,11

Data fra: 30.09.2023

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060516854

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.473

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,79

Transaktionsomkostninger (%)

0,16

Max. emissionstillæg (%)

0,27

Max. indløsningsfradrag (%)

0,33

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • BankInvest

  BankInvest

  BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

 • Vontobel Asset Management AG

  Vontobel Asset Management AG

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld