Menu

Søg på sitet

Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.

Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Svanemærket fond

Svanemærket fond

Region: Danmark

Region: Danmark

113,35

Indre værdi

113,50

Emissionskurs

113,20

Indløsningskurs

1,32 %

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da fonden er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061532595

Startdato

13.04.2021

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

647

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,50

Ind. handelsomk. (%)

0,01

Løbende omkostninger (%)

0,45

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Bidrag til FN’s verdensmål
 • At CO2-aftryk (målt som CO2/Sales-intensitet) fra afdelingens investeringer samlet set er mindst 25 % lavere end det samlede CO2-aftryk på afdelingens benchmark
 • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen, hvor selskaber med de højeste ESG-risici fravælges

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici samt Svanemærkets kriterier. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld