Menu

Søg på sitet

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks’ afkast- og risikoprofil. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for amerikanske aktier, MSCI USA Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.

Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest’s generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Region: USA

Region: USA

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -2,42 14,21 N/A N/A N/A
Benchmark -2,32 14,48 13,39 13,02 11,72
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark -14,68 37,08 11,05 34,51 0,83
Udbytte 0,00 N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

106,31

Indre værdi

106,40

Emissionskurs

106,20

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061279163

Startdato

28.11.2022

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.551

Benchmark

MSCI USA ESG Universal inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,56

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,09

Max. indløsningsfradrag (%)

0,09

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld