Menu

Søg på sitet

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for globale aktier, MSCI World Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.
Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest’s generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -2,23 12,20 13,13 11,94 N/A
Benchmark -2,23 12,45 13,55 12,10 9,24
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -12,51 30,60 5,59 N/A N/A
Benchmark -12,55 30,96 5,92 30,19 -3,89
Udbytte 22,40 10,50 2,70 1,80 N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

114,49

Indre værdi

114,70

Emissionskurs

114,30

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 14,57
Sharpe Ratio 0,69
Information Ratio -0,43
Tracking Error (%) 0,38

Data fra: 30.09.2023

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. december 2022 navn fra Globale Aktier Indeks KL

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061133709

Startdato

10.03.2019

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.352

Benchmark

MSCI World ESG Universal inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,58

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld