Menu

Søg på sitet

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for globale aktier, MSCI World Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.
Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest’s generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 15,29 -0,08 22,99
Benchmark 15,79 -0,01 23,62
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 10,40 12,41
Benchmark 10,65 12,74
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 19,57 -12,51 30,60 5,59 N/A
Benchmark 19,99 -12,55 30,96 5,92 30,19
Udbytte 9,20 22,40 10,50 2,70 1,80
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

132,17

Indre værdi

132,40

Emissionskurs

131,95

Indløsningskurs

-0,01 %

Afkast i dag

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 14,03 15,36 N/A N/A
Sharpe Ratio 0,58 0,73 N/A N/A
Information Ratio -0,57 -0,84 N/A N/A
Tracking Error (%) 0,39 0,33 N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. december 2022 navn fra Globale Aktier Indeks KL

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061133709

Startdato

10.03.2019

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.677

Benchmark

MSCI World ESG Universal inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,51

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld