Menu

Søg på sitet

BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.

Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling.

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Ligesom selskaber hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak også ekskluderes. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 10,18 0,59 7,08
Benchmark 9,00 0,41 5,58
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 3,41 N/A
Benchmark 2,38 11,24
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,57 -12,45 N/A N/A N/A
Benchmark 5,77 -12,45 19,20 29,12 26,24
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

116,01

Indre værdi

116,20

Emissionskurs

115,80

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 17,42 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio 0,14 N/A N/A N/A
Information Ratio 0,73 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 1,20 N/A N/A N/A

Data fra: 31.05.2024

Kommentar

Fonden var Svanemærket under de tidligere svanekriterier, der udløb 31. marts 2023

Fonden skiftede 22. juni 2023 navn fra at hedde Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061532595

Startdato

13.04.2021

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

395

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,44

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,17

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld