Menu

Søg på sitet

BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.

Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling.

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Ligesom selskaber hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak også ekskluderes. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,64 1,86 11,31 N/A N/A
Benchmark -1,84 1,69 10,56 6,97 8,90
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -12,35 N/A N/A N/A N/A
Benchmark -12,45 19,48 29,38 26,66 -7,50
Udbytte 2,70 1,60 N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

96,35

Indre værdi

96,52

Emissionskurs

96,18

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 22.09.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Fonden var Svanemærket under de tidligere svanekriterier, der udløb 31. marts 2023

Fonden skiftede 22. juni 2023 navn fra at hedde Danske Aktier Indeks Bæredygtig A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061532322

Startdato

13.04.2021

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.399

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,46

Transaktionsomkostninger (%)

0,04

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,17

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld