Menu

Søg på sitet

Q&A

Hvilke afdelinger er flyttet over til den nye porteføljeforvalter?

  • Balance A
  • Balance A Akkumulerende
  • Balance B
  • Balance C
  • Balance C Akkumulerende
  • Balance AA
  • Globale Aktier
  • Indeks Mellemlange Obligationer
  • Kreditobligationer

Hvad med Danske Aktier?

Porteføljeplejen af afdelingen Danske Aktier varetages af Jyske Bank A/S.

Hvorfor har mine investeringer skiftet forvalter?

Jyske Bank koncernen og BankInvest har foreslået Investeringsforeningen PFA Invest en løsning, hvor BI Management A/S udpeges som investeringsforvaltningsselskab, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S udpeges som porteføljeforvalter for foreningens afdelinger. Porteføljeforvaltningen af afdelingen Danske Aktier, som varetages dog af Jyske Bank A/S.

Dette skete i forlængelse af, at Jyske Bank A/S i juni 2023 købte PFA Bank A/S, der er distributør af foreningens afdelinger.

BankInvest-koncernen varetager således nu næsten alle de opgaver, som PFA Asset Management A/S hidtil har varetaget for foreningen. Det sker på, i al væsentlighed, uændrede vilkår i en længere periode på, alt andet lige, forventeligt mindst 3 år.

Hvad vil det sige, at afdelingerne er blevet afnoteret?

Investeringsforeningen PFA Invest har tidligere besluttet at afnotere afdelingerne i Investeringsforeningen PFA Invest. Sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S for andelene i ovennævnte afdelinger var fredag den 7. juni 2024. Afdelingerne er efter denne dato unoterede.

Afnoteringen har ikke nogen økonomisk betydning for investorerne, og afdelingerne tilbydes stadig i løbende emission og indløsning via Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Hvad hvis jeg ønsker at købe eller sælge?

Ønsker du at købe eller sælge investeringsbeviser kan dit pengeinstitut kontakte Sydbank A/S for køb/salg af investeringsbeviserne.

Hvor kan jeg få rådgivning?

Hvis du er kunde i Jyske Bank A/S eller det tidligere PFA Bank A/S skal du kontakte din rådgiver i Jyske Bank A/S.

Hvis du er kunde i et andet pengeinstitut, kan du kontakte Jyske Bank A/S via Online Investeringsrådgivningsteam (tlf. +45 89 89 69 99) og få rådgivning om foreningens beviser.

Hvem står for at investere min penge?

Det gør BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, som også er porteføljeforvalter for en række investeringsforeninger administreret af BI Management A/S. Herudover tilbyder selskabet porteføljemanagementydelser primært til pensionskasser og institutionelle investorer i ind- og udland. Selskabet er godkendt af Finanstilsynet og underlagt lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Selskabet er en del af BankInvest-koncernen.

Hvem er BI Management A/S?

BI Management A/S varetager som investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde den daglige administration af investeringsforeninger samt forvaltningen af investeringsordninger. De fleste af disse markedsføres under navnet BankInvest. Selskabet er godkendt af Finanstilsynet og underlagt lov om finansiel virksomhed. Selskabet er en del af BankInvest-koncernen.

Dato: 4. juni 2024 / Opdateret: 14. juni 2024
Tags: