Menu

Søg på sitet

Samarbejdspartnere

Investeringsforvaltningsaftale

BI Management A/S er udpeget som investeringsforvaltningsselskab og varetager funktioner relateret til den daglige drift herunder administration.

Porteføljeplejeaftale

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S varetager porteføljeplejen. Pånær for afdelingen Danske Aktier hvor porteføljeplejen varetages af Jyske Bank A/S.

Markedsføringsaftale

Der er indgået en markedsføringsaftale med Jyske Bank A/S, der varetager markedsføring og kontakt til potentielle investorer samt øvrige salgsfremmende tiltag.

Depotselskab og liste over delegerede depotbanker

Til depotselskabsfunktionen har Investeringsforeningen PFA Invest indgået aftale med J.P. Morgan SE – Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland, (herefter "J.P. Morgan") der varetager opbevaring af værdipapirer og kontanter samt påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser.

Aftalen indebærer, at J.P. Morgan som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for investeringsforeningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed § 106-107b samt Finanstilsynets bestemmelser.

J.P. Morgan kan delegere opbevaringen af værdipapirer og likvide midler til andre depotbanker. Ved valg af depotbanker til at varetage delegerede opgaver skal J.P. Morgan i medfør af lov om investeringsforeninger m.v. udvise passende dygtighed og omhu samt løbende overvåge de delegerede opgaver for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af foreningens aktiver.

En liste over samtlige selskaber, som J.P. Morgan har delegeret opbevaringsopgaver til, kan findes her.

Du kan læse mere om BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og BI Management A/S på BankInvest-koncernens hjemmeside her.