Menu

Søg på sitet

Ansvarlighed

PFA Invest har indgået en investeringsforvaltningsaftale med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, der følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer.

I BankInvest arbejder vi seriøst og målrettet med ansvarlige investeringer og bæredygtighed på flere niveauer.

I BankInvest tror vi nemlig på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt. Vi investerer i flere tusinde virksomheder og i lande verden over. Vi får derfor hjælp fra eksperter, der fungerer som vores øjne og ører, og taler med virksomhederne for os.

BankInvest samarbejder med konsulenthusene MSCI (ESG analyser), Sustainalytics (screening og dialog) og ISS ESG (om at stemme på generalforsamlinger). Derudover deltager BankInvest i forskellige initiativer omkring ansvarlige investeringer inklusiv de FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer.

Fravalg

I BankInvest ekskluderer vi selskaber på baggrund af følgende kriterier:

Kontroversielle industrier: Kuludvinding, oliesand, tobak, kontroversielle våben

Brud på globale normer uden at ville ændre adfærd jf
FN 'Global Compact', fx menneske- og arbejdstagerrettigheder
OECD’s guidelines for god ledelse

Andre eksklusioner: Sanktionsomfattede lande m.m.

ESG-integration i investerings-processen

ESG måler og beskriver virksomhedernes håndteringaf miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

E = Environment (Klima & Miljø)

S = Social (Menneske- og arbejdstagerrettigheder)

G = Governance (God selskabsledelse)

Aktivt ejerskab

I BankInvest arbejder vi med aktivt ejerskab via

Dialog med selskabet

Stemme på generalforsamling

Frasalg (sidste udvej)