Menu

Søg på sitet

Bliv investor

Om at investere i forening

Som investor i en investeringsforening investerer du i fællesskab med andre og du har derfor mulighed for at sprede dine investeringer over mange forskellige aktivtyper, sektorer og geografiske regioner på en enkel måde – selv for få midler.

Investeringsforeninger er et alternativ til selv at investere direkte i aktier eller obligationer. En stor fordel ved at købe beviser i en investeringsforening er, at man ved investering i bare en enkelt forening bliver medejer af et bredt udvalg af værdipapirer, hvilket giver en spredning, som kan være svær at opnå for enkelt person med en almindelig økonomi. Jo mere man kan sprede sine investeringer, jo mindre bliver risikoen generelt for den samlede investering.

Omkostningerne ved at købe og eje mange forskellige værdipapirer kan være store, selv med en større formue. Ved investering i forening kan omkostningerne deles mellem alle medlemmerne og der er derfor mulighed for at opnå spredning uden store omkostninger.

Samtidig bliver investeringerne i en investeringsforening dagligt plejet af professionelle porteføljemanagers med stor erfaring inden for deres område.

Køb og salg efter afnotering

Investeringsforeningen PFA Invest har tidligere besluttet at afnotere afdelingerne i Investeringsforeningen PFA Invest. Sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S for andelene i ovennævnte afdelinger var fredag den 7. juni 2024. Afdelingerne er efter denne dato unoterede.

Afnoteringen har ikke nogen økonomisk betydning for investorerne, og afdelingerne tilbydes stadig i løbende emission og indløsning via Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Ønsker du at købe eller sælge investeringsbeviser kan dit pengeinstitut kontakte Sydbank A/S for køb/salg af investeringsbeviserne.

Brug for rådgivning?

Hvis du er kunde i Jyske Bank A/S eller det tidligere PFA Bank A/S skal du kontakte din rådgiver i Jyske Bank A/S.

Hvis du er kunde i et andet pengeinstitut, kan du kontakte Jyske Bank A/S via Online Investeringsrådgivningsteam (tlf. +45 89 89 69 99) og få rådgivning om foreningens beviser.