Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Nyt om fondene

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. juni 2024 kl. 10.00 i Investeringsforeningen PFA Invest.

Generalforsamlingen afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via bankinvest.dk/portal på Investorportalen ved anvendelse af MitID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i Investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag den 21. juni 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest fredag den 21. juni 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, pr. e-mail til [email protected] eller udfyldes elektronisk via bankinvest.dk/portal.

 

Dokumenter vedr. generalforsamlingen:

Dato: 10. juni 2024
Tags: