Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer i kredit- og erhvervsobligationer. Der investeres primært i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. Afdelingen kan ligeledes investere i Emerging Markets Obligationer dog maksimalt 15% af formuen. Afdelingen må maksimalt investere 65 % af formuen i High Yield Obligationer.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,41 0,98 6,44
Benchmark 1,18 0,74 6,84
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -1,92 -0,45
Benchmark -1,65 0,43
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 8,23 -13,67 -0,71 0,94 11,59
Benchmark 9,06 -13,66 -0,63 5,62 10,17
Udbytte 0,00 0,00 0,00 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

101,39

Indre værdi

101,75

Emissionskurs

101,11

Indløsningskurs

0,09 %

Afkast i dag

N/A

Korrigeret varighed

N/A

Effektiv rente

Data fra: 15.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 7,25 9,68 8,38 8,14
Sharpe Ratio -0,56 -0,17 -0,04 0,35
Information Ratio -0,71 -0,32 -0,20 -0,13
Tracking Error (%) 0,53 2,70 2,34 2,02

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060446896

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

423

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) afdækket til DKK. Revægtes dagligt. Før 1/6/2024 37,5 % Barclays Capital Pan Euro High Yield 2% Capped ex Financials ex Energy (afdækket til DKK), 12,5 % Barclays Capital US High-Yield 2% Capped ex Financials ex Energy (afdækket til DKK) og 50 % Barclays Capital Global Aggregate 500 Corp EUR and USD ex AAA ex Energy (afdækket til DKK)

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,75

Transaktionsomkostninger (%)

0,28

Max. emissionstillæg (%)

0,35

Max. indløsningsfradrag (%)

0,28

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jens Korsgaard Skriver

  Jens Korsgaard Skriver

  Senior Porteføljeforvalter

 • Anders Preisler Skovgaard

  Anders Preisler Skovgaard

  Porteføljeforvalter