Menu

Søg på sitet

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 10-35 % og en aktieeksponering mellem 65-90 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Artikel 8

Artikel 8

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 13,61 1,55 20,45
Benchmark 3,71 2,12 N/A
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt N/A N/A
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

125,85

Indre værdi

126,09

Emissionskurs

125,54

Indløsningskurs

0,16 %

Afkast i dag

Data fra: 15.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062266391

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

209

Benchmark

65,625 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 9,375 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 17,5 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,75 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 3,75 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,96

Transaktionsomkostninger (%)

0,09

Max. emissionstillæg (%)

0,19

Max. indløsningsfradrag (%)

0,24

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Peter Lorin Rasmussen

  Peter Lorin Rasmussen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jakob Vejlø

  Jakob Vejlø

  Chefstrateg

 • Jakob Sellebjerg Nielsen

  Jakob Sellebjerg Nielsen

  Analytiker