Menu

Søg på sitet

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 85-100 %, heraf en eksponering mod Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 15 %-point og en eksponering mod kontanter på maksimalt 10 %-point og en aktieeksponering mellem 0-15 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,40 0,37 6,02
Benchmark 1,79 0,61 N/A
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -1,33 0,10
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,04 -12,14 2,36 1,57 6,58
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte 0,00 0,00 2,80 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

96,03

Indre værdi

96,25

Emissionskurs

95,77

Indløsningskurs

-0,08 %

Afkast i dag

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 5,54 5,40 4,68 N/A
Sharpe Ratio -0,59 -0,17 0,02 N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060814366

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

208

Benchmark

8,75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1,25 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 75 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 7,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 7,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,80

Transaktionsomkostninger (%)

0,13

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,28

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Peter Lorin Rasmussen

  Peter Lorin Rasmussen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jakob Vejlø

  Jakob Vejlø

  Chefstrateg

 • Jakob Sellebjerg Nielsen

  Jakob Sellebjerg Nielsen

  Analytiker