Menu

Søg på sitet

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 70-90 %, heraf en eksponering mod Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 25 %-point samt en eksponering mod kontanter på maksimalt 10 %-point og en aktieeksponering mellem 10-30 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 4,04 -0,07 7,98
Benchmark 1,97 0,52 N/A
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,02 1,58
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,66 -12,48 6,37 1,22 10,71
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte 0,00 3,60 4,20 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

109,41

Indre værdi

109,63

Emissionskurs

109,13

Indløsningskurs

-0,05 %

Afkast i dag

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 6,51 6,67 5,95 5,82
Sharpe Ratio -0,28 0,11 0,24 0,52
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060522829

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.866

Benchmark

21,875 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3,125 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 7,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 7,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,83

Transaktionsomkostninger (%)

0,09

Max. emissionstillæg (%)

0,20

Max. indløsningsfradrag (%)

0,26

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Peter Lorin Rasmussen

  Peter Lorin Rasmussen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jakob Vejlø

  Jakob Vejlø

  Chefstrateg

 • Jakob Sellebjerg Nielsen

  Jakob Sellebjerg Nielsen

  Analytiker