Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 70 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Region: Global

Region: Global

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 17,76 1,92 25,12
Benchmark 16,60 2,95 24,83
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 8,91 10,07
Benchmark 9,36 11,95
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 17,76 -14,86 30,20 -2,28 31,68
Benchmark 18,35 -13,03 27,44 6,24 30,77
Udbytte 0,00 0,00 43,70 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

198,85

Indre værdi

199,05

Emissionskurs

198,71

Indløsningskurs

0,31 %

Afkast i dag

Data fra: 15.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 12,86 14,13 13,75 13,63
Sharpe Ratio 0,51 0,65 0,63 0,73
Information Ratio -0,10 -0,43 -0,44 -0,17
Tracking Error (%) 2,85 3,37 3,42 3,70

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060446706

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.784

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,98

Transaktionsomkostninger (%)

0,04

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,07

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Daniel Safai

  Daniel Safai

  Porteføljeforvalter