Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer primært i danske aktier, men kan også investere i selskaber, som ikke har hjemsted i Danmark eller hovedparten af sine aktiviteter i Danmark, men som på anden vis har en ikke ubetydelig historisk eller nutidig tilknytning til Danmark. Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for det danske aktiemarked.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Region: Danmark

Region: Danmark

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 14,12 -1,32 16,93
Benchmark 10,27 -0,06 9,79
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 7,15 16,40
Benchmark 1,48 11,84
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 12,72 -6,54 22,50 29,15 31,56
Benchmark 6,39 -12,12 19,48 29,38 26,66
Udbytte 8,90 17,40 27,40 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

165,25

Indre værdi

165,43

Emissionskurs

165,07

Indløsningskurs

-0,78 %

Afkast i dag

Data fra: 15.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060446623

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

Jyske Capital

Samlet formue (mio. kr.)

2.230

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 24/5/2024 OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,92

Transaktionsomkostninger (%)

0,11

Max. emissionstillæg (%)

0,11

Max. indløsningsfradrag (%)

0,11

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Jyske Capital

  Jyske Capital

  Ekstern forvalter