Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Small Cap Danske Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børstnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. Idet investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaqs OMX large cap og mid cap indeks. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Niels Andersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Stefan Ingildsen, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kitty Grøn, assistentporteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0061029808
 • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Startdato 10.10.2018
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 88,12 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 83
 • Finanstilsynets risikomærkning Rød
 • ÅOP 2,06
  (+0,11% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 1,91
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 31,42
Benchmark 25,36 -1,98 19,82 7,02 41,46
Udbytte 3,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-15,51 -22,54 -13,83
-9,44 -19,80 -10,47 2,79 8,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
H+h International Råvarer 15,90%
Tcm Group Cykliske forbrugsgoder 14,98%
Per Aarsleff Holding Class B Industri 14,44%
Dfds Industri 11,73%
Broedrene A & O Johansen Pref Industri 8,36%
Torm PLC Class A Energi 7,81%
Broedrene Hartmann Class B Råvarer 6,28%
Ringkjobing Landbobank Finans 6,14%
Scandinavian Tobacco Group Stabile forbrugsgoder 6,09%
Greenmobility Industri 4,02%
Alk-abello Class B Health Care 2,49%
Columbus IT 0,34%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, kan udgøre op til 10 %.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020