Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus Globale Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder i hele verden. Der er ikke begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060784270
 • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Startdato 29.05.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 25701,17 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 378
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 2,19
  (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 2,01
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,86
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 0,90 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,85 17,67 6,49
-0,28 21,14 11,61 10,65 11,07
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 7,16%
Visa INC Class A IT 7,00%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 6,79%
Vinci SA Industri 5,13%
Intercontinental Exchange INC Finans 4,88%
Unitedhealth Group INC Health Care 4,82%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 4,74%
Roche Holding Par AG Health Care 4,66%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 4,38%
Aia Group LTD Finans 4,36%
Accenture PLC Class A IT 4,34%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 4,07%
Gilead Sciences INC Health Care 3,95%
Allegion PLC Industri 3,78%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 3,74%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 3,41%
Royal Dutch Shell PLC Energi 3,39%
Alliance Data Systems Corp IT 3,36%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 3,01%
Walt Disney Communication Services 3,00%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 2,50%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,03%
Glencore PLC Råvarer 1,94%
First Republic Bank Finans 1,58%
Ipg Photonics Corp IT 1,52%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019