Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus Globale Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder i hele verden. Der er ikke begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Jesper Brydensholt Kasper Lytthans

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060784270
 • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Startdato 29.05.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 25655,03 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 277
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 2,19
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 2,01
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -10,86
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 0,90 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,73 16,63 6,91
3,11 16,63 13,01 11,24 11,44
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
Danone SA Stabile forbrugsgoder 6,08%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 5,01%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 4,86%
IPG Photonics Corp IT 4,66%
Svenska Handelsbanken AB Finans 4,62%
First Republic Bank/CA Finans 4,62%
Intercontinental Exchange Inc Finans 4,44%
Gilead Sciences Inc Health Care 4,25%
Becton Dickinson and Co Health Care 4,24%
Microsoft IT 4,23%
Allegion PLC Industri 4,12%
Visa Inc IT 4,09%
Glencore International PLC Råvarer 4,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 4,05%
AIA Group Ltd Finans 4,00%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 3,96%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 3,95%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 3,92%
Alliance Data Systems Corp IT 3,70%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 3,69%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 3,56%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 2,47%
Vinci SA, local Industri 2,16%
ABB Ltd Industri 1,90%
Allergan plc Health Care 1,83%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019