Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus Globale Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder i hele verden. Der er ikke begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det gloable aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060784270
 • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Startdato 29.05.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 24085,92 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 311
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 2,11
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 1,96
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 25,23 -10,86
Benchmark 29,10 -4,63 9,04 10,69 9,00
Udbytte 0,00 0,90 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-5,20 -12,66 -6,29
-8,36 -16,97 -8,09 1,73 2,97
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2020)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 7,43%
Visa INC Class A IT 7,28%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 7,00%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 6,65%
Intercontinental Exchange INC Finans 5,14%
Unitedhealth Group INC Health Care 5,00%
Roche Holding Par AG Health Care 4,78%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 4,28%
Vinci SA Industri 4,14%
Accenture PLC Class A IT 4,07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 4,02%
American Water Works INC Reguleret industri 3,96%
Iqvia Holdings INC Health Care 3,32%
Aia Group LTD Finans 3,13%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 3,08%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 2,77%
First Republic Bank Finans 2,68%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 2,52%
Walt Disney Communication Services 2,44%
Gilead Sciences INC Health Care 2,23%
Netease Adr INC Communication Services 2,11%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,05%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 1,92%
Beazley PLC Finans 1,78%
Glencore PLC Råvarer 1,57%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,48%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,29%
Allegion PLC Industri 1,22%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020