Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus Danske Aktier

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i omkring 10 selskaber, hvor hver position maksimalt må fylde 25%. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Karsten Søndermølle, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kitty Grøn, assistentporteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060853349
 • Forening Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Startdato 27.09.2017
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 22916,01 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 206
 • Finanstilsynets risikomærkning Rød
 • ÅOP 2,07
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 2,02
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling
Benchmark 16,82 3,22 30,83 17,22 38,30
Udbytte 1,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-6,66 -7,02 -4,96
-2,20 -3,38 -2,19 6,66 13,36
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2018)
Navn Sektor Vægt
DSV A/S Industri 15,63%
Rockwool International A/S Industri 15,53%
Danske Bank Finans 14,79%
Dfds A/S Industri 14,59%
Novo Nordisk A/S Health Care 13,94%
Per Aarsleff Holding A/S Industri 5,25%
Coloplast A/S Health Care 4,97%
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 4,83%
FLS Industries A/B (B) Industri 4,79%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 4,61%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018