Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BankInvest Select

BankInvest Select


Fokus Globale Aktier
er første afdeling i den nye forening Kapitalforeningen BankInvest Select. Afdelingen er målrettet investorer, der søger et fokuseret og aktivt forvaltet globalt aktieprodukt. Fokus Globale Aktier vil investere i selskaber, som generelt er kendetegnet ved høj indtjeningsmæssig styrke, stabilitet, attraktive forretningsområder samt attraktiv værdifastsættelse.

BankInvests store globale aktieteam har mange års erfaring med analyse og forvaltning af globale aktieprocesser. Det er disse erfaringer, der nu via Fokus Globale Aktier bringes i spil som et alternativ til de kunder, der ellers ville have investeret i enkeltstående globale aktier efter eget valg.

Investeringsmålsætningen er at levere et langsigtet attraktivt afkast gennem investering i en koncentreret portefølje af globale aktier.

» Download brochure (pdf)

 

Navn Risiko Indre værdi Ændring Indløsning Emission Afkast
År til dato*
Data fra


Indre værdiÆndring, Emission og Indløsning opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9 – 17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. Er feltet tomt, er afdelingen lukket for emission og/eller indløsning.

Ændring viser den procentvise ændring i indre værdi fra sidste kursning.

*Afkast År til dato opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent.

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark