Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Moderat

Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 35 %, men andelen kan svinge mellem 30 % og 40 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 65 %, men andelen kan svinge mellem 60 % og 70 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060906998
 • Forening Investeringsforeningen BI
 • Startdato 05.01.2018
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Blandede
 • Børsstatus Unoteret
 • Seneste indre værdi 95,79 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 20
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 0,85
  (+0,01% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,85
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 12,56
Benchmark 12,04 -1,76 3,41 5,20 4,08
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,16 -3,66 2,53
2,00 -2,56 3,08 2,99 2,80
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

35% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 65% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -7 Ikke-klassificeret 18,62%
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -5 Ikke-klassificeret 17,57%
Ishares Msci World Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 17,34%
Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bon Ikke-klassificeret 12,92%
Ishares Govt Bond -5yr Ucits Etf Ikke-klassificeret 9,22%
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit Ikke-klassificeret 8,17%
Ishares Msci Em Imi Esg Scrnd Ucit Ikke-klassificeret 5,75%
Xtrackers Ii Usd Emerging Markets Ikke-klassificeret 4,05%
Ishares Msci Europe Esg Screened U Ikke-klassificeret 3,00%
Ishares Jp Morgan Em Loc Gov Bd Uc Ikke-klassificeret 2,06%
Ishares Msci Japan Esg Screened Uc Ikke-klassificeret 0,98%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020