Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Lav

Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 15 %, men andelen kan svinge mellem 10 % og 20 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 85 %, men andelen kan svinge mellem 80 % og 90 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060906808
 • Forening Investeringsforeningen BI
 • Startdato 05.01.2018
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Blandede
 • Børsstatus Unoteret
 • Seneste indre værdi 101,55 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 21
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 0,75
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,75
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt
Benchmark -0,74 1,65 3,10 2,75 9,15
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,45 5,24 3,61
1,21 4,88 3,85 2,71 3,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

15% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 85% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
X EUROZONE GOV 5-7 Ikke-klassificeret 19,47%
X EUROZONE GOV 3-5 Ikke-klassificeret 18,20%
iShares EUR Statsobligationer 3-5 Ikke-klassificeret 18,11%
X-trackers EUR Virksomhedsobligationer IG (ESG) Ikke-klassificeret 17,62%
iShares Globale Aktier (ESG) Ikke-klassificeret 10,45%
X USD EM BOND EUR Ikke-klassificeret 4,71%
iShares EUR Statsobligationer 5-7 Ikke-klassificeret 4,11%
iShares EM aktier (ESG) Ikke-klassificeret 2,55%
iShares EM Lokalvaluta Obligationer Ikke-klassificeret 2,13%
iShares Europa Aktier (ESG) Ikke-klassificeret 1,06%
iShares USA Aktier (ESG) Ikke-klassificeret 0,99%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Da afdelingen er nystartet vil data i en periode være begrænset.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 25.06.2019