Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

New Emerging Markets Aktier

Pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder i de såkaldte Frontier Markets eller nye Emerging Markets-lande som fx Pakistan og Kenya. Det er lande, som befinder sig på et tidligt økonomisk stadie, men som forventes at vokse hurtigt. Landene er økonomisk attraktive, men også præget af større usikkerhed og lejlighedsvist uro ift. mere modne Emerging Markets-lande som fx Mexico. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Disse godkendte børser fremgår af Tillæg A til foreningens vedtægter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Høyer, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060053734
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 21.12.2006
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 115,29 DKK
 • Valuta DKK
 • Formue (mio. DKK) 861
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 3,56
 • Løbende omkostninger 2,67
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 8,49 -5,80 8,78 27,33 37,57
Benchmark 5,29 -4,23 15,81 19,36 11,45
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,01 7,94 21,85 6,81 12,85
0,94 7,00 16,10 7,35 9,95
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt. Før 31/03/2009 MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Pampa Energia SA 6,63%
Guaranty Trust Bank 4,89%
Banco Macro SA 4,43%
National Bank of Kuwait 4,33%
Viet Nam Dairy Products JSC 3,99%
Safaricom Ltd 3,80%
Emaar Properties PJSC 3,59%
Banca Transilvania 3,23%
Square Pharmaceuticals Ltd 3,23%
Fondul Proprietatea SA/Fund 3,08%
Adecoagro SA 2,83%
Pak Elektron Ltd 2,69%
Maple Leaf Cement Factory Ltd 2,50%
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC 2,40%
Sonatel 2,37%
Engro Corp Ltd/Pakistan 2,36%
Habib Bank Ltd 2,26%
Dangote Cement PLC 2,12%
GrameenPhone Ltd 2,08%
ElSewedy Electric Co 2,08%
United Bank Ltd/Pakistan 2,01%
Equity Bank Ltd 2,00%
Aramex Co 1,95%
BRAC Bank Ltd 1,94%
TBC Bank Group PLC 1,84%
Bank of Georgia Holdings Plc 1,75%
Chevron Lubricants Lanka PLC 1,58%
Eastern Tobacco 1,57%
Lucky Cement Ltd 1,56%
Commercial International Bank 1,53%
Nigerian Breweries Plc 1,51%
Zenith Bank Ltd 1,48%
IGI Insurance Ltd 1,44%
Medinet Nasr Housing 1,36%
East African Breweries Ltd 1,29%
Globant SA 1,15%
MED Life SA 1,07%
Global Telecom Holding SAE 1,00%
Packages Ltd 0,99%
MercadoLibre Inc 0,97%
Hoa Sen Group 0,94%
National Bank Of Pakistan 0,76%
Ceylon Tobacco Co PLC 0,66%
Oman Telecommunications Company 0,49%
Nestle Nigeria PLC 0,43%
UAC of Nigeria PLC 0,39%
4,5% BankMuscat SAOG 03/2017 0,08%
3,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 0,05%
Vingroup JSC 0,00%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,57 10,92
Sharpe Ratio 1,04
Information Ratio 0,48
Tracking Error (%) 4,61

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, sommer 2009

Afdeling Global Emerging Markets (EUR) og afdeling New Emerging Markets Aktier fusionerer med afdeling New Emerging Markets Aktier som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Global Emerging Markets (EUR) og afdeling New Emerging Markets Aktier er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling New Emerging Markets Aktier: 56,6271 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets (EUR): 559,3511 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets (EUR): 9,8778 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017