Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

New Emerging Markets Aktier

Pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder i de såkaldte Frontier Markets eller nye Emerging Markets-lande som fx Pakistan og Kenya. Det er lande, som befinder sig på et tidligt økonomisk stadie, men som forventes at vokse hurtigt. Landene er økonomisk attraktive, men også præget af større usikkerhed og lejlighedsvist uro ift. mere modne Emerging Markets-lande som fx Mexico. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Disse godkendte børser fremgår af Tillæg A til foreningens vedtægter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Høyer, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060053734
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 21.12.2006
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 118,19 DKK
 • Valuta DKK
 • Formue (mio. DKK) 870
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 3,57
 • Løbende omkostninger 2,67
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 8,49 -5,80 8,78 27,33 37,57
Benchmark 5,29 -4,23 15,81 19,36 11,45
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,54 9,72 21,49 5,49 12,82
1,03 7,12 15,90 4,98 10,09
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt. Før 31/03/2009 MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Pampa Energia SA 7,16%
Banco Macro SA 4,83%
Guaranty Trust Bank 4,67%
Viet Nam Dairy Products JSC 4,21%
National Bank of Kuwait 3,93%
Safaricom Ltd 3,73%
Emaar Properties PJSC 3,41%
Square Pharmaceuticals Ltd 3,22%
Banca Transilvania 3,08%
Fondul Proprietatea SA/Fund 2,91%
Pak Elektron Ltd 2,84%
Adecoagro SA 2,68%
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC 2,49%
Maple Leaf Cement Factory Ltd 2,39%
Sonatel 2,29%
Habib Bank Ltd 2,16%
GrameenPhone Ltd 2,15%
Dangote Cement PLC 2,07%
Medinet Nasr Housing 2,04%
Bank of Georgia Holdings Plc 1,95%
ElSewedy Electric Co 1,94%
Aramex Co 1,92%
TBC Bank Group PLC 1,90%
BRAC Bank Ltd 1,83%
Engro Corp Ltd/Pakistan 1,72%
Equity Bank Ltd 1,64%
Hoa Sen Group 1,57%
Chevron Lubricants Lanka PLC 1,51%
Nigerian Breweries Plc 1,48%
Lucky Cement Ltd 1,46%
IGI Insurance Ltd 1,42%
United Bank Ltd/Pakistan 1,31%
East African Breweries Ltd 1,26%
MED Life SA 1,16%
Globant SA 1,11%
Kinh Bac City Development Share Holding Corp 1,05%
Packages Ltd 0,97%
MercadoLibre Inc 0,94%
Global Telecom Holding SAE 0,93%
Commercial International Bank 0,93%
Eastern Tobacco 0,90%
Ceylon Tobacco Co PLC 0,69%
Zenith Bank Ltd 0,65%
Nestle Nigeria PLC 0,57%
Oman Telecommunications Company 0,49%
National Bank Of Pakistan 0,45%
UAC of Nigeria PLC 0,37%
Bank Muscat SAOG 0,07%
3,5% Bank Muscat SAOG 03/2018 0,05%
Delta Brac Housing Finance Corp Ltd 0,01%
Vingroup JSC 0,00%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,62 10,89
Sharpe Ratio 1,07
Information Ratio 0,61
Tracking Error (%) 4,55

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, sommer 2009

Afdeling Global Emerging Markets (EUR) og afdeling New Emerging Markets Aktier fusionerer med afdeling New Emerging Markets Aktier som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Global Emerging Markets (EUR) og afdeling New Emerging Markets Aktier er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling New Emerging Markets Aktier: 56,6271 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets (EUR): 559,3511 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets (EUR): 9,8778 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017