Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

New Emerging Markets Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Hovedparten af investeringerne rettes imod virksomheder i de såkaldte Frontier Markets eller nye Emerging Markets-lande som f.eks. Pakistan og Kenya. Det er lande, som befinder sig på et tidligt økonomisk stadie, men som ventes at vokse hurtigt. Landene er økonomisk attraktive, men også præget af større usikkerhed og uro ift. mere modne Emerging Markets-lande. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen, disse vil fremgå af foreningens vedtægter. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Høyer, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060053734
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 118,47 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 1.130
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 3,56
  (+0,46% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 2,94
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 10,68 8,49 -5,80 8,78 27,33
Benchmark 19,00 5,29 -4,23 15,81 19,36
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 14.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,50 -4,25 -5,73 0,69 4,93
-2,42 -5,24 2,94 2,30 6,88
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes kvartalsvis. Før 31/03/2018 50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Revægtes årligt. Før 31/03/2009 MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Pampa Energia SA Reguleret industri 6,54%
Banco Macro SA Finans 5,93%
National Bank of Kuwait Finans 5,47%
Vingroup JSC Ejendomme 5,24%
Human Soft Holding Co KSC Cykliske forbrugsgoder 4,08%
Viet Nam Dairy Products JSC Stabile forbrugsgoder 3,59%
Banca Transilvania Finans 3,53%
Square Pharmaceuticals Ltd Health Care 3,21%
Safaricom Ltd Telekommunikation 3,00%
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA Energi 2,88%
Grupo Financiero Galicia SA Finans 2,81%
Emaar Properties PJSC Ejendomme 2,73%
Guaranty Trust Bank Finans 2,37%
John Keells Holdings PLC Industri 2,32%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry a Finans 2,31%
Zenith Bank Ltd Finans 2,16%
Corp America Airports SA Industri 2,07%
Parex Resources Inc Energi 1,98%
TBC Bank Group PLC Finans 1,85%
Medinet Nasr Housing Ejendomme 1,81%
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co Finans 1,76%
Talaat Moustafa Group Ejendomme 1,70%
Fondul Proprietatea SA/Fund Finans 1,66%
Kinh Bac City Development Share Holding Corp Ejendomme 1,65%
Maple Leaf Cement Factory Ltd Råvarer 1,64%
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Industri 1,57%
BBVA Banco Frances SA Finans 1,56%
Six of October Development & Investment Ejendomme 1,43%
Globant SA IT 1,35%
BRAC Bank Ltd Finans 1,28%
FBN Holdings Plc Finans 1,25%
Hoa Phat Group JSC Råvarer 1,24%
GrameenPhone Ltd Telekommunikation 1,18%
MED Life SA Health Care 1,10%
Aramex Co Industri 1,07%
Dangote Cement PLC Råvarer 0,94%
Grupo Supervielle SA Finans 0,94%
IGI Insurance Ltd Finans 0,94%
DG Khan Cement Co Ltd Råvarer 0,92%
Residences Dar Saada Ejendomme 0,88%
Obour Land For Food Industries Stabile forbrugsgoder 0,79%
SA San Miguel AGICI y F Stabile forbrugsgoder 0,73%
East African Breweries Ltd Stabile forbrugsgoder 0,70%
Hoa Sen Group Råvarer 0,69%
Mezzan Holding Co KSCC Stabile forbrugsgoder 0,68%
Bank of Georgia Group PLC Finans 0,50%
Sphera Franchise Group SA Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Equity Bank Ltd Finans 0,31%
Georgia Capital PLC Finans 0,27%
Chevron Lubricants Lanka PLC Råvarer 0,05%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,10 10,54
Sharpe Ratio 0,01
Information Ratio -0,41
Tracking Error (%) 4,63

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 15.06.2018