Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Lange Danske Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016109531
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 96,61 DKK
 • Valuta DKK
 • Afdelingsformue 9.369
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 5,70
 • Effektiv rente 1,20
 • ÅOP 0,66
 • Løbende omkostninger 0,61
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 3,12 4,51 -0,08 10,24 -0,39
Benchmark 0,14 3,23 0,24 8,06 -2,52
Udbytte 2,10 3,30 4,00 3,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,33 -1,66 1,15 1,33 3,33
-0,92 -1,41 -1,11 -0,33 1,85
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2018)

Restløbetid

(Data fra: 31.01.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
1,75% DGB 11/2025 7,77%
4,5% DGB 11/2039 7,39%
2% Nyk10/2047 (IO) 5,11%
2% LR 10/2047 4,96%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 3,29%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 3,27%
1,5% BRF 10/2047 2,89%
2% RD 10/2047 2,77%
2% NYK 10/2050 (IO) 2,75%
FRN 3CF 07/2028, 1b 2,65%
1% LR 04/2022, RO_NA 2,47%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 2,47%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 2,28%
0,1% DGB I/L 11/2023 2,23%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 2,16%
FRN DSK 01/2025 2,16%
0,5% DGB 11/2027 2,05%
2% RD 10/2050 (IO) 1,98%
1% DLR 10/2022, SDO 1b 1,89%
3% BRF 10/2047 (IO) 1,74%
2% BRF 10/2047 1,70%
FRN 4CF 07/2027, 2a 1,56%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 1,43%
1% RD 04/2022, SDO 1b 1,31%
1,5% RD 10/2032 1,13%
1% RD 04/2021, SDO 1b 1,09%
3% RD10/2047 (IO) 1,08%
FRN DSK 01/2026 1,07%
FRN DSK 01/2024 1,07%
1% BRF 04/2027, SDO NA 1,05%
1% BRF A/S 10/2032 1,03%
1% RD 04/2025, SDO 2a 0,91%
4% NYK 01/2022, SDO 2a 0,91%
1% BRF 01/2021, RO NA 0,83%
1% NYK 01/2023, SDO 1b 0,81%
FRN 5CF RD 10/2038 0,81%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,79%
1,5% NYK 10/2047 0,78%
FRN DSK 01/2021 0,75%
1% BRF 04/2026, SDO NA 0,74%
3% Nyk10/2044 (RO2L) 0,73%
FRN DLR 04/2018, JCB 0,67%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L) 0,67%
1% RD10/2027 0,67%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,67%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,66%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 0,65%
1% LR 01/2022, RO NA 0,64%
2% RD 04/2022, SDO 2a 0,63%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L) 0,61%
2,5% RD 10/2047 (IO) 0,59%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,55%
1% NYK 01/2027, SDO NA 0,52%
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b 0,52%
2% NYK 10/2029 0,51%
2% Nordea 10/2050 (IO) 0,51%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047 0,50%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,44%
FRN RD 01/2038, IO 0,40%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,30%
4% RD 10/2041 0,28%
1% NYK 01/2022, SDO 1b 0,27%
1% BRF 10/2021, SDO NA 0,27%
3% RD 10/2044 (IO) 0,27%
1% BRF 01/2025, SDO NA 0,27%
3% LR 10/2047 0,24%
3% RD10/2029 0,23%
1% BRF 01/2022, SDO NA 0,22%
3,5% RD 10/2044 0,19%
1% BRF 01/2024, SDO NA 0,16%
1,5% BRF 10/2027 0,15%
2% NYK 01/2022, SDO NA 0,14%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 0,10%
3% LR 10/2044 (IO) 0,10%
3% Nordea 01/2022, SDO NA 0,10%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,08%
4% BRF 10/2041 (IO) 0,07%
1,5% DGB 11/2023 0,06%
4% NYK 10/2041 0,06%
4% DLR 10/2038 (IO) 0,02%
FRN Kalvebod 2017/2049 0,01%
5,31% RB 2014 / 2049 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,59 2,85
Sharpe Ratio 0,76
Information Ratio 1,29
Tracking Error (%) 1,17

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Afdelingsfusion/udlodning, maj 2012

I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling Lange Danske Obligationer (ophørende afdeling) og afdeling Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv (fortsættende afdeling) er ombytningsforholdet pr. 11. maj 2012 (lukkekurs) opgjort til 1:0,9278 (afrundet). Således ombyttes 1 andel i den ophørende afdeling til 0,9278 andele i den fortsættende afdeling. Den fortsættende afdeling skifter navn til Lange Danske Obligationer.

I forbindelse med fusionen er den indre værdi for beviser i den ophørende afdeling opgjort til 91,6284 kr, mens indre værdi for beviser i den fortsættende afdeling er beregnet til 98,7553 kr.

Der udloddes 12,25 kroner pr. andel i den ophørende afdeling. Heraf er de 10,18 kroner skattefri og de 2,07 kroner kapitalindkomst.

» Se beregningseksempler på ombytningsforhold, restbeløb, ny teknisk købskurs mv


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018