Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Lange Danske Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016109531
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 100,82 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 9.689
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 5,00
 • Effektiv rente 0,10
 • ÅOP 0,55
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,51
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt 1,10 3,12 4,51 -0,08 10,24
Benchmark 1,55 0,14 3,23 0,24 8,06
Udbytte 1,90 1,60 2,10 3,30 4,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,43 3,77 4,31 2,60 2,84
-0,43 3,67 4,58 1,50 2,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

Obligationstype

(Data fra: 30.09.2019)

Restløbetid

(Data fra: 30.09.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 9,21%
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 5,41%
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 5,10%
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 4,37%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 4,13%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 3,78%
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030 3,14%
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 3,07%
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 2,86%
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 2,83%
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 2,69%
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 2,67%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 2,61%
-0.0096% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 2,51%
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 2,45%
2% Lr Realkredit A/S 10/2047 2,25%
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2025 2,10%
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 2,05%
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,95%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 1,93%
1.5% Brfkredit A/S 10/2050 1,68%
0.5% Kommunekredit 06/2039 1,64%
-0.365% Nykredit Realkredit A/S 04/2023 1,55%
1.5% Brfkredit A/S 10/2047 1,54%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 1,24%
0.2738% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 1,21%
1% Brfkredit A/S 04/2028 1,13%
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 1,10%
1% Dlr Kredit A/S 10/2023 1,09%
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 1,08%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 1,03%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 0,95%
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2026 0,89%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2023 0,87%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 0,83%
0.2625% Danish Ship Finance A/S 01/2024 0,79%
1% Brfkredit A/S 04/2026 0,79%
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027 0,79%
0% Nykredit Realkredit A/S 07/2025 0,77%
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 0,65%
2% Realkredit Danmark A/S 04/2022 0,61%
4% Nykredit Realkredit A/S 01/2022 0,58%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028 0,57%
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027 0,56%
2% Brfkredit A/S 10/2050 0,56%
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 0,55%
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 0,55%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 0,54%
0.5% Jyske Realkredit A/S 10/2050 0,50%
2% Brfkredit A/S 10/2047 0,47%
1% Lr Realkredit A/S 04/2021 0,42%
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 0,41%
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2032 0,37%
0.0989% Lr Realkredit A/S 01/2029 0,36%
3% Brfkredit A/S 10/2047 0,29%
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,29%
1% Brfkredit A/S 01/2025 0,28%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2029 0,28%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2023 0,27%
3% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 0,27%
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 0,26%
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 0,26%
0.2267% Danish Ship Finance A/S 01/2028 0,26%
1% Brfkredit A/S 01/2022 0,21%
1% Brfkredit A/S 01/2024 0,17%
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,13%
3% Realkredit Danmark A/S 01/2029 0,12%
0.23% Dlr Kredit A/S 10/2019 0,10%
3% Realkredit Danmark A/S 10/2044 0,09%
2% Lr Realkredit A/S 04/2020 0,08%
1.5% Brfkredit A/S 07/2026 0,08%
1.75% Denmark (kingdom Of) 11/2025 0,06%
3% Lr Realkredit A/S 10/2047 0,03%
4% Nykredit Holding A/S 10/2041 0,03%
3% Lr Realkredit A/S 10/2044 0,02%
1.5% Denmark (kingdom Of) 11/2023 0,01%
4% Dlr Kredit A/S 10/2037 0,01%
10% Selskabet Af 1 September 2008 A/S 12/2049 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,22 2,46
Sharpe Ratio 1,30
Information Ratio 1,06
Tracking Error (%) 0,97

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion af Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer KL, august 2019

» Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusionen


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019