Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte Danske Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016109614
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 91,04 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 7.780
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 1,70
 • Effektiv rente -0,20
 • ÅOP 0,34
  (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,30
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt 0,11 1,56 1,45 0,63 2,41
Benchmark -0,27 -0,47 0,10 0,55 0,63
Udbytte 0,40 0,50 0,80 0,90 1,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,18 0,50 0,49 0,82 0,94
0,12 0,07 -0,18 -0,33 0,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Obligationstype

(Data fra: 31.05.2019)

Restløbetid

(Data fra: 31.05.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
1% RD 04/2021, SDO 1b 7,52%
1% DLR 10/2022, SDO 1b 6,80%
DLR KREDIT A/S 6,48%
1% BRF 04/2022, SDO 1b 5,73%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 5,38%
FRN 3CF 07/2028, 1b 4,10%
1% BRF 04/2021, SDO 1b 3,19%
FRN DLR 04/2021, JCB 2,89%
0,1% DGB I/L 11/2023 2,75%
1% NYK 01/2021, SDO 1b 2,33%
FRN DSK 01/2025 2,32%
FRN DLR 10/2019, JCB 2,10%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 1,83%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 1,81%
0,5% NYK 10/2027 1,77%
1% RD 04/2024, SDO 1b 1,71%
1% RD 04/2022, SDO 1b 1,68%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 1,67%
FRN 4CF 07/2027, 2a 1,65%
FRN DLR 07/2023, SDO 1b 1,62%
FRN 5CF RD 10/2038 1,57%
1% LR 01/2022, RO NA 1,56%
FRN RD 01/2038, IO 1,35%
1% BRF 01/2021, RO NA 1,35%
FRN NYK 10/2022 (RO), 1b 1,33%
FRN RD10/2019 JCB 1,30%
FRN LR 01/2029, RO NA 1,28%
1% Nordea 01/2022, SDO NA 1,25%
FRN DSK 01/2026 1,19%
FRN DLR 04/2020, JCB 1,09%
1% Nordea 04/2024, SDO NA 1,03%
1% Kommun 01/2022, SDO 1a 1,01%
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b 1,00%
FRN DSK 01/2028 0,99%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,95%
0,5% BRF 10/2027 0,89%
3,5% NYK 10/2044 (IO) 0,79%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,75%
1% LR 04/2024, RO NA 0,68%
1% NYK 07/2022, SDO 1b 0,68%
1% NYK 07/2021, SDO 1b 0,67%
3% Nordea 10/2047 (IO) 0,67%
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0,65%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO) 0,63%
4% NYK 10/2028 0,60%
1% NYK 10/2027 0,58%
1% LR 04/2021, RO_ NA 0,53%
0,5% Nordea 10/2027 0,53%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 0,52%
3% BRF 10/2044 (IO) 0,50%
3% DLR 10/2047 (IO) 0,48%
3% RD 10/2044 (IO) 0,47%
3% BRF 10/2047 (IO) 0,44%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,44%
2% LR 04/2020, RO_ NA 0,43%
1% BRF 10/2027 0,40%
4% RD 10/2041 (IO) 0,38%
0,5% RD 10/2030 0,36%
3% NYK 2047 (RO2L) 0,35%
2% RD 10/2050 (IO) 0,33%
BRFKREDIT A/S 0,33%
1% RD10/2027 0,31%
FRN 5CF NYK 2038 (IO) 0,30%
4% RD 10/2041 0,29%
0,5% RD 10/2027 0,27%
FRN DSK 01/2024 0,27%
3% DLR 10/2044 (IO) 0,27%
3,5% Nordea 10/2044 (IO) 0,26%
3% LR Realkredit 10/2034 0,23%
3% TOT 2025 0,22%
3,5% DLR 10/2044 0,18%
4% NYK 10/2044 (IO) 0,15%
1,5% RD 10/2027 0,13%
5% Nordea 10/2035 0,12%
5% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,11%
4% RD 10/2044 (IO) 0,10%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,10%
4% RD 10/2026 0,09%
FRN 6CF TOT 10/2038 0,09%
3% Nordea 10/2044 (IO) 0,09%
3% RD10/2047 (IO) 0,09%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,08%
6% RD 10/2032 0,07%
0,25% DGB 11/2020 0,07%
3,5% BRF 10/2047 (IO) 0,06%
4% TOT 07/2025 0,06%
3% Kommunekredit 07/2039 0,05%
3,5% Nordea 10/2047 0,05%
5% DLR 10/2025 0,05%
5% RD 10/2041 (IO 10y) 0,05%
5% Nordea 10/2038 (IO) 0,05%
4% NYK 10/2044 0,04%
5% RD 10/2025 0,04%
5% DLR 10/2035 0,04%
4% Nordea 10/2041 0,04%
4% RD 10/2044 0,04%
3% RD 10/2026 0,03%
6% NYK 10/2041 (IO 30y) 0,03%
6FF RD 10/2038 0,03%
5% BRF 2025 0,03%
3,5% NYK 10/2047 (IO) 0,03%
4% Nordea 10/2025 0,03%
6FF BRF 10/2038 0,02%
5% DLR 10/2028 0,02%
5% Nordea 10/2025 0,02%
3,5% DLR 10/2044 (IO) 0,02%
6% NYK 10/2038 0,01%
5% BRF 10/2041(IO) 0,01%
6% Nordea 10/2041 (IO 10y) 0,01%
6% BRF 10/2038 (IO) 0,01%
6% Nordea 10/2038 0,01%
6% Nordea 10/2041 0,01%
6% Nordea 10/2041 (IO 30y) 0,01%
5,31% RB 2014 / 2049 0,00%
3,72% RB 2013 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,46 0,38
Sharpe Ratio 2,54
Information Ratio 3,10
Tracking Error (%) 0,36

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Afdelingsfusion, maj 2012

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdeling Korte Danske Obligationer (ophørende afdeling) og afdeling Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv (fortsættende afdeling) er ombytningsforholdet pr. 11. maj 2012 (lukkekurs) opgjort til 1:1,0515 (afrundet). Således ombyttes 1 andel i den ophørende afdeling til 1,0515 andele i den fortsættende afdeling. Den fortsættende afdeling skifter navn til Korte Danske Obligationer.

I forbindelse med fusionen er den indre værdi for beviser i den ophørende afdeling opgjort til 94,7020 kr, mens indre værdi for beviser i den fortsættende afdeling er beregnet til 90,0611 kr.

» Se beregningseksempler på ombytningsforhold, restbeløb, ny teknisk købskurs mv


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019