Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Korte Danske Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016109614
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 88,76 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 2.009
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 2,20
 • Effektiv rente 0,40
 • ÅOP 0,30
  (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,25
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt -0,02 0,11 1,56 1,45 0,63
Benchmark -0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
Udbytte 0,80 0,40 0,50 0,80 0,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,16 -0,84 -1,15 0,07 0,50
-0,90 -0,57 -1,01 -0,58 -0,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2020)

Restløbetid

(Data fra: 31.03.2020)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 9,58%
0.1633% Dlr Kredit A/S 04/2021 7,81%
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 6,71%
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 5,86%
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 5,78%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 4,94%
0.344% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 4,07%
1% Brfkredit A/S 04/2022 3,40%
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 3,33%
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 3,20%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 2,63%
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 2,60%
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 2,48%
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 2,15%
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 2,01%
0.3267% Lr Realkredit A/S 01/2029 1,87%
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 1,73%
4% Realkredit Danmark A/S 10/2041 1,61%
4% Nykredit 10/2028 1,60%
0.5% Brfkredit A/S 10/2027 1,52%
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 1,44%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 1,43%
0.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2027 1,35%
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 1,32%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 1,24%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025 1,24%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 1,23%
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,04%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 1,00%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 0,99%
0.5% Realkredit Danmark A/S 10/2030 0,90%
3% Brfkredit A/S 10/2047 0,88%
0.5772% Nykredit Realkredit A/S 10/2038 0,87%
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 0,84%
2% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 0,79%
0.5% Realkredit Danmark A/S 10/2027 0,73%
3% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2047 0,69%
3% Brfkredit A/S 10/2044 0,67%
3% Dlr Kredit A/S 10/2046 0,57%
3% Totalkredit 07/2025 0,54%
3% Nykredit Realkredit A/S 01/2047 0,50%
3.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2044 0,47%
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 0,43%
3% Lr Realkredit A/S 07/2034 0,43%
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 0,36%
4% Realkredit Danmark A/S 01/2044 0,31%
3.5% Dlr Kredit A/S 10/2044 0,30%
5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2041 0,25%
4% Realkredit Danmark A/S 10/2026 0,21%
6% Realkredit Danmark 10/2032 0,20%
3% Kommunekredit 07/2039 0,19%
5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2038 0,14%
4% Totalkredit 10/2025 0,14%
5% Dansk Landbrugs Realkred 10/2025 0,13%
5% Dansk Landbrugs Realkreditfond 10/2035 0,11%
5% Realkredit Denmark A/S 10/2025 0,10%
6% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 0,09%
4% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2041 0,08%
3.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2045 0,08%
4% Nordea Kredit Realkredit 10/2025 0,07%
5% Byggereits Realkreditfon 10/2025 0,07%
3.5% Brfkredit A/S 10/2047 0,07%
3% Realkredit Danmark A/S 10/2026 0,07%
5% Dansk Landbrugs Realkred 10/2028 0,07%
6% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2041 0,06%
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,05%
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2020 0,05%
6% Brfkredit A/S 01/2037 0,04%
6% Byggereits Realkreditfon 07/2038 0,04%
5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2025 0,04%
5% Brfkredit A/S 07/2041 0,03%
6% Nykredit Realkredit A/S 07/2038 0,03%
6% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2041 0,03%
3.5% Dlr Kredit A/S 07/2044 0,03%
6% Nordea Kredit Realkredit 10/2038 0,02%
10% Selskabet Af 1 September 2008 A/S 06/2113 0,00%
10% Selskabet Af 1 September 2008 A/S 12/2049 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,79 0,51
Sharpe Ratio 0,64
Information Ratio 1,15
Tracking Error (%) 0,51

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Afdelingsfusion, maj 2012

I forbindelse med den skattefrie fusion af afdeling Korte Danske Obligationer (ophørende afdeling) og afdeling Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv (fortsættende afdeling) er ombytningsforholdet pr. 11. maj 2012 (lukkekurs) opgjort til 1:1,0515 (afrundet). Således ombyttes 1 andel i den ophørende afdeling til 1,0515 andele i den fortsættende afdeling. Den fortsættende afdeling skifter navn til Korte Danske Obligationer.

I forbindelse med fusionen er den indre værdi for beviser i den ophørende afdeling opgjort til 94,7020 kr, mens indre værdi for beviser i den fortsættende afdeling er beregnet til 90,0611 kr.

» Se beregningseksempler på ombytningsforhold, restbeløb, ny teknisk købskurs mv


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020