Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Globale Indeksobligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i globale indeksobligationer. Indeksobligationer er obligationer, hvor renter og afdrag følger prisudviklingen i samfundet. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for amerikanske statsobligationer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0015908719
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 112,63 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 404
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 5,60
 • Effektiv rente -0,20
 • ÅOP 0,35
  (+0,16% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,32
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,98 0,07 5,65 -1,50 7,42
Benchmark -2,12 0,01 8,55 -1,80 8,81
Udbytte 0,00 16,20 0,30 1,10 2,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,34 3,10 2,94 -0,42 0,97
-0,34 3,03 3,04 -0,28 1,65
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-10 Year afdækket til DKK. Før 30/06/2017 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til DKK. Før 31/12/2012 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til EUR

Restløbetid

(Data fra: 30.09.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
0.125% Treasury (cpi) Notes 04/2022 9,22%
0.625% Treasury (cpi) Note 04/2023 5,98%
2.375% Treasury (cpi) Note 01/2025 5,96%
0.25% Treasury (cpi) Note 01/2025 5,81%
2.375% Treasury (cpi) Note 01/2027 5,51%
0.5% Treasury (cpi) Note 04/2024 5,12%
1.3% Italy (republic Of) 05/2028 4,86%
0.125% Treasury (cpi) Note 01/2023 4,82%
0.375% Treasury (cpi) Note 01/2027 4,52%
0.125% Uk I/l Gilt 03/2026 4,19%
0.375% Treasury (cpi) Note 07/2025 3,69%
0.1% Japan (government Of) 10yr #23 03/2028 3,67%
0.375% Treasury (cpi) Note 07/2027 3,05%
0.5% Treasury (cpi) Note 01/2028 2,81%
0.125% Uk I/l Gilt 03/2024 2,57%
0.125% Treasury (cpi) Note 04/2021 2,42%
0.1% Italy (republic Of) 05/2023 2,24%
0.875% Treasury (cpi) Note 01/2029 2,23%
0.75% Treasury (cpi) Note 07/2028 2,05%
1.25% Uk I/l Gilt 11/2027 1,95%
0.1% France (republic Of) 03/2029 1,93%
0.625% Treasury (cpi) Note 01/2024 1,88%
0.1% France (republic Of) 03/2028 1,68%
0.1% Germany (federal Republic Of) 04/2026 1,68%
0.25% Treasury (cpi) Note 07/2029 1,28%
0.125% United Kingdom (government Of) 08/2028 1,22%
1% Spain (kingdom Of) 11/2030 1,14%
2.35% Italy (republic Of) 09/2024 1,03%
0.125% Treasury (cpi) Note 07/2022 0,93%
3.5% Swedish Government I/l 3104 12/2028 0,92%
0.25% France (republic Of) 07/2024 0,88%
0.1% France Republic Of (government) 03/2025 0,69%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 2,36 2,76
Sharpe Ratio -0,12
Information Ratio -0,18
Tracking Error (%) 0,79

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019