Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Globale Indeksobligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i globale indeksobligationer. Indeksobligationer er obligationer, hvor renter og afdrag følger prisudviklingen i samfundet. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for amerikanske statsobligationer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:

AXA IM

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0015908719
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management/AXA Investment Managers
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 109,33 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 873
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 3,30
 • Effektiv rente 0,40
 • ÅOP 0,79
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,74
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 0,07 5,65 -1,50 7,42 -6,43
Benchmark 0,01 8,55 -1,80 8,81 -6,00
Udbytte 16,20 0,30 1,10 2,00 3,20
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,02 -3,12 -3,28 0,49 1,58
0,19 -2,19 -2,27 1,64 2,46
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-10 Year afdækket til DKK. Før 30/06/2017 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til DKK. Før 31/12/2012 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til EUR

Restløbetid

(Data fra: 30.11.2018)

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
1,75% Deutsche Bundesrepublik Inflation Li 04/2020 7,74%
0,375% US Treasury Index-linked 07/2027 5,67%
0,25% US Treasury Index-Linked 01/2025 5,63%
0,125% US Treasury Index-linked 01/2023 5,31%
0,125% US Treasury Index-linked 01/2022 4,89%
0,125% US Treasury Index-linked 04/2022 4,63%
2,25% French Republic Government Bond OAT 07/2020 4,43%
0,75% United States Treasury Inflation Ind 07/2028 4,39%
1,1% French Republic Government Bond OAT 07/2022 4,10%
0,375% US Treasury Index-linked 07/2025 3,86%
2,375% US Treasury Index-linked 01/2025 3,84%
2.375% US Treasury Index-linked 01/2027 3,66%
0,125% United States Treasury Inflation In 04/2021 3,47%
1,85% Republic of France I/L 07/2027 3,16%
1,125% United States Treasury Inflation In 01/2021 3,13%
0,375% USTreasury Index-Linked 01/2027 2,98%
2,1% BTP I/L 09/2021 2,89%
0,125% United Kingdom Gilt Inflation Linke 08/2028 2,15%
0,625% US Treasury Index-linked 01/2024 2,00%
2,6% BTP I/L 09/2023 1,82%
1,25% United Kingdom Gilt Inflation Linked 11/2027 1,76%
0,125% UK Treasury Index-Linked 03/2024 1,70%
0,5% US Treasury Index-linked 01/2028 1,52%
4,25% Canadian Government Real Return Bond 12/2021 1,41%
1,875% UK Treasury Index-Linked 11/2022 1,40%
1,3% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05/2028 1,37%
1,625% United Kingdom Gilt 10/2028 1,18%
0,3% Spain Government Inflation Linked Bon 11/2021 1,11%
0,1% Japanese Government CPI Linked Bond 03/2028 1,03%
0,1% French Republic Government Bond OAT 03/2021 1,01%
0,1% French Republic Government Bond OAT 07/2021 0,88%
0,1% Deutsche Bundesrepublik Inflation Lin 04/2026 0,80%
2,35% BTP I/L 09/2024 0,73%
1,25% Australia Gvt Bond 02/2022 0,64%
2,1% French Republic Government Bond OAT 07/2023 0,60%
0,1% French Republic Government Bond OAT 03/2025 0,56%
0,75% Australia Government Bond 11/2027 0,45%
1.25% US Treasury Index-linked 07/2020 0,36%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,19 4,15
Sharpe Ratio 0,19
Information Ratio -0,92
Tracking Error (%) 1,20

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018