Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018

Afdelingen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer fra Emerging Markets - dvs. markeder under økonomisk udvikling - og primært i obligationer, der er udstedt af virksomheder. Emerging Markets defineres her som Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan. Dog kan en mindre del af midlerne placeres i obligationer fra andre lande. Danske stats- og realkreditobligationer kan indgå i porteføljen uden begrænsning. Afdelingens investeringer i danske stats-og realkreditobligationer vil - særligt hen mod afdelingens forventede afvikling - kunne udgøre hele porteføljen. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. Porteføljen er tilpasset til afdelingens forventede afviklingstidspunkt. Afdelingen forventes afviklet 1. november 2018.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Chresten Hagelund, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Søren Bertelsen, chefporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060576163
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 20.11.2014
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 97,17 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 292
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 0,89
  (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,83
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 0,56 3,77 1,76
Benchmark
Udbytte 7,40 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,02 -0,69 -1,05 1,08
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
0,25% DGB 11/2018 22,31%
4,75% Coca-Cola Icecek AS 10/2018 3,33%
5,875% Serbia International Bond 12/2018 3,13%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 3,13%
4,348% Sukuk Funding No 3 Ltd 12/2018 2,90%
7,875% Controladora Mabe SA de CV 10/2019 2,29%
4,557% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 10/2018 2,29%
7,875% Ooredoo International Finance Ltd 06/2019 2,16%
2,25% Banco de Credito del Peru/Panama 10/2019 2,14%
4,5% Caixa Economica Federal 10/2018 2,09%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 2,08%
3,375% China Overseas Finance Cayman III L 10/2018 2,07%
2,75% Baidu Inc 06/2019 2,05%
5,15% National Savings Bank 09/2019 2,04%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 1,97%
6,25% Agromercantil Senior Trust 04/2019 1,91%
5,25% MAF Global Securities Ltd 07/2019 1,89%
6,75% Banco Bradesco SA/Cayman Islands 09/2019 1,89%
5,25% Yapi ve Kredi Bankasi AS 12/2018 1,86%
3,75% Turk Telekomunikasyon AS 06/2019 1,81%
6% Guaranty Trust Bank 2018 1,68%
8% Petroleos Mexicanos 05/2019 1,65%
2,75% QNB Finance Ltd 10/2018 1,55%
8,125% Standard Bank Plc 2019 1,53%
1,625% Bright Food Singapore Holdings Pte 06/2019 1,51%
6,25% BMCE Bank 11/2018 1,46%
5,3% SriLankan Airlines Ltd 06/2019 1,44%
6,875% Centrais Eletricas Brasileiras SA 07/2019 1,36%
2,625% SABIC 2018 1,24%
3,25% Emirates NBD PJSC 11/2019 1,24%
5,558% Alpha Star Holding IV Ltd 09/2018 1,14%
4,625% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 10/2018 0,74%
8,625% Banglalink Digital Communications L 05/2019 0,64%
7,25% Israel Electric Corp Ltd 01/2019 0,48%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 1,47
Sharpe Ratio 1,22
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

 


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018