Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Emerging Markets-lande (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakurs-stigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. Minimum 40% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Michael Hauch, obligationschef (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060012037
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 15.11.2005
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 107,14 DKK
 • Valuta DKK
 • Formue (mio. DKK) 2.233
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 5,30
 • Effektiv rente 6,68
 • ÅOP 1,74
 • Løbende omkostninger 1,66
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 11,07 -5,68 6,55 -15,04 12,80
Benchmark 12,82 -5,02 7,16 -12,92 15,41
Udbytte 2,10 0,00 0,00 0,50 5,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,64 5,26 9,69 4,92 1,19
0,59 4,52 9,90 5,67 2,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index. Før 31/05/2007 JP Morgan GBI EM Plus

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2017)

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 5,10%
8% Mexican Bonos 06/2020 4,93%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 4,44%
5,625% Indonesia Treasury Bond 05/2023 (FR63) 4,28%
7% Russian OFZ 08/2023 4,23%
3,48% Malaysia Government Bond 03/2023 3,94%
1,5% Poland Government Bond 04/2020 3,72%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 3,60%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 3,57%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 3,47%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 3,39%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 3,07%
7,25% South Africa Government Bond 01/2020 (R207) 3,03%
4,75% Romania Government Bond 02/2025 3,02%
7,16% India Government Bond 05/2023 2,32%
10,6% Turkey Government Bond 02/2026 2,25%
10% Colombian TES 07/2024 2,18%
9,85% Colombia 6/2027 2,14%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 2,12%
9,5% Turkey Government Bond 01/2022 2,04%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 2,02%
7,75% Russian OFZ 09/2026 1,86%
9% Turkey Government Bond 07/2024 1,77%
5,2% European Investment Bank 03/2022 1,76%
8,50% Mexican Bonos 11/2038 1,73%
4% Poland Government Bond 10/2023 1,56%
10,4% Turkey Government Bond 03/2019 1,54%
3,58% Thailand Government Bond 12/2027 (LB27DA) 1,42%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 1,38%
3,65% Thailand Government Bond 12/2021 (LB21DA) 1,31%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 1,24%
5,7% Peru Government Bond 08/2024 0,96%
7% Colombian TES 06/2032 0,91%
6% Hungary Government 11/2023 0,88%
4,378% Malaysia Government Bond 11/2019 0,84%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 0,81%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 0,80%
6,95% Peru Government Bond 08/2031 0,76%
1,75% Poland Government Bond 07/2021 0,69%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,66%
7,75% Colombia 4/2021 0,62%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,60%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,57%
8,3% RZD Capital Ltd 04/2019 0,55%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 0,49%
4,75% Romania Government Bond 06/2019 0,43%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,43%
7,72% India Government Bond 05/2025 0,39%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,37%
4,875% Thailand Government Bond 06/2029 (LB296A) 0,25%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,23%
4,5% Bonos de la Tesoreria de la Republica 03/2026 0,15%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,01%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,26 9,99
Sharpe Ratio 0,16
Information Ratio -1,44
Tracking Error (%) 0,85

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017