Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Troels Halck Pedersen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Lars Jakob Krabbe, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Michael Hauch, obligationschef (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060012037
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 109,38 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 3.539
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 5,50
 • Effektiv rente 6,10
 • ÅOP 1,34
  (+0,27% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 1,26
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -2,94 0,39 11,07 -5,68 6,55
Benchmark -1,26 1,34 12,82 -5,02 7,16
Udbytte 0,00 1,80 2,10 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,95 11,50 12,58 2,74 2,33
4,09 11,78 13,10 3,89 3,47
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index.

Obligationstype

(Data fra: 30.06.2019)

Landefordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt
7,75% Russian OFZ 09/2026 7,07%
4% Poland Government Bond 10/2023 6,36%
6,25% European Bank for Reconstruction & D 07/2022 4,79%
8,5% Mexican Bonos 05/2029 4,25%
10% Brazil NTN Serie F 01/2021 4,04%
10% Brazil NTN Serie 01/2025 4,01%
7% Colombian TES 06/2032 3,94%
3,65% Thailand Government Bond 06/2031 (LB316A) 3,61%
6,25% South Africa Government Bond 03/2036 (R209) 3,48%
2,75% Hungary Government Bond 12/2026 3,33%
2,5% Poland Government Bond 07/2026 3,01%
6,15% Perugb 08/2032 2,72%
6,5% Mexican Bonos 06/2022 2,53%
6,625% Indonesia Treasury Bond 05/2033 (FR65) 2,43%
5,75% Mexican Bonos 03/2026 2,29%
3,8% Malaysia Government Bond 08/2023 2,26%
12,4% Turkey Government Bond 03/2028 1,97%
11% Turkey Government Bond 02/2027 1,95%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 1,95%
8,375% Indonesia Treasury Bond 03/2034 (FR68) 1,68%
7,7% Russian OFZ 03/2033 1,64%
9,85% Colombia 6/2027 1,49%
4,5% BTPCL 03/2026 1,46%
4,85% Romania Government Bond 04/2026 1,46%
8,5% Mexican Bonos 11/2038 1,39%
5% BTPCL 03/2035 1,39%
9,75% Bogota Distrito Capital 07/2028 1,35%
7,16% India Government Bond 05/2023 1,29%
7% Colombian TES 05/2022 1,13%
5,2% European Investment Bank 03/2022 1,04%
4,232% Malaysia Government Bond 06/2031 1,02%
7,72% India Government Bond 05/2025 1,00%
3,9% Malaysia Government Bond 11/2026 0,98%
5,7% Perugb 08/2024 0,93%
6,95% Peru (GDN) 8/31 0,93%
4,7% BTPCL 09/2030 0,80%
10% Brazil NTN Serie 01/2027 0,77%
POLAND (REPUBLIC OF) 0,74%
11% Turkey Government Bond 03/2022 0,67%
1% Czech Republic Government Bond 06/2026 0,66%
7,5% Indonesia Treasury Bond 08/2032 (FR74) 0,61%
7% Indonesia Treasury Bond 05/2027 (FR59) 0,59%
3,844% Malaysia Government Bond 04/2033 0,55%
3,9% Philippine Government International B 11/2022 0,49%
8,26% Rep of Namibia 11/2022 0,41%
6% BTPCL 01/2043 0,39%
7,75% Colombia 4/2021 0,31%
8,5% Uruguay Government International Bond 03/2028 0,30%
10,7% Turkey Government Bond 08/2022 0,29%
8,25% Indonesia Treasury Bond 05/2036 (FR72) 0,28%
5,875% Serbia Treasury Bonds 02/2028 0,16%
9,875% Uruguay Government International Bo 06/2022 0,16%
15,5% Argentine Bonos del Tesoro 10/2026 0,14%
7% South Africa Government Bond 02/2031 (R213) 0,13%
18,2% Argentine Bonos del Tesoro 10/2021 0,09%
5,5% Hungary Government Bond 06/2025 0,08%
10,5% South Africa Government Bond 12/2026 0,08%
4% BTPCL 03/2023 0,07%
8,75% Republic of South Africa Government 02/2048 0,03%
16% Argentine Bonos del Tesoro 10/2023 0,03%
14,2% Nigeria Government Bond 03/2024 0,01%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 7,67 7,12
Sharpe Ratio 0,36
Information Ratio -1,20
Tracking Error (%) 0,94

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019