Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Danske Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Karsten Søndermølle, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kitty Grøn, assistentporteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016060346
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.04.2000
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 99,21 DKK
 • Valuta DKK
 • Formue (mio. DKK) 4.392
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 1,81
 • Løbende omkostninger 1,58
 • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 1,55 31,61 20,52 31,02 24,22
Benchmark 3,22 30,83 17,22 38,30 23,81
Udbytte 11,60 18,70 11,50 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
5,60 12,13 16,39 17,73 20,72
5,88 12,61 18,50 17,48 21,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 20/06/2008 KFmX indeks

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Vestas Wind Systems A/S 10,23%
Novo Nordisk A/S 8,71%
DSV A/S 8,56%
Pandora A/S 7,58%
Coloplast A/S 4,98%
A.P. Møller-Mærsk B 4,91%
Danske Bank 4,75%
Christian Hansen Holding A/S 4,66%
Genmab A/S 4,54%
Rockwool International A/S 4,44%
DONG Energy A/S 3,64%
Dfds A/S 3,51%
Ringkjøbing Landbobank 3,44%
H Lundbeck A/S 2,73%
ISS A/S 2,69%
Sydbank 2,64%
Carlsberg B 2,45%
SimCorp A/S 2,37%
Royal Unibrew A/S 2,36%
Tryg A/S 1,75%
Spar Nord Bank A/S 1,68%
ALK-Abello A/S 1,45%
NKT Holding 1,40%
Brodrene A&O Johansen A/S 1,17%
Jyske Bank 0,89%
GN Store Nord 0,85%
Per Aarsleff Holding A/S 0,62%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,75 11,48
Sharpe Ratio 1,70
Information Ratio -0,17
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
Per Aarsleff Holding A/S 159,62 DKK 67.000 24.03.2017 00:00

Fusioner

Fusion 25. juni 2008

Ombytningen af andele i afdeling Danske Aktier og afdeling OMXC20 Aktier er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 20. juni 2008 i de tre afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Danmark (tidligere Danske Small Cap Aktier): 78,4295 kroner

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Danske Aktier: 283,3908 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling OMXC20 Aktier: 193,2780 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Danske Aktier: 3,6133
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling OMXC20 Aktier: 2,4644

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning. Der er tale om en skattefri fusion.


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Danmark.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017