Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Danske Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Karsten Søndermølle, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kitty Grøn, assistentporteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060622967
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 120,31 DKK
 • Valuta DKK
 • Afdelingsformue 983
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 1,87
 • Løbende omkostninger 1,77
 • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 13,83 1,17
Benchmark 16,82 3,22 30,83 17,22 38,30
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,29 -0,52 7,92
-1,71 0,01 10,49 12,32 18,75
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Danske Bank Finans 10,14%
Novo Nordisk A/S Health Care 9,53%
DSV A/S Industri 8,32%
A.P. Møller-Mærsk B Industri 5,90%
Vestas Wind Systems A/S Industri 4,63%
Dfds A/S Industri 4,60%
Rockwool International A/S Industri 4,57%
Coloplast A/S Health Care 4,56%
Christian Hansen Holding A/S Råvarer 4,25%
Ringkjoebing Landbobank A/S Finans 3,73%
Genmab A/S Health Care 3,65%
Schouw & Co AB Stabile forbrugsgoder 3,45%
Tryg A/S Finans 3,33%
Carlsberg B Stabile forbrugsgoder 3,13%
ORSTED A/S Reguleret industri 3,11%
H Lundbeck A/S Health Care 2,85%
Pandora A/S Cykliske forbrugsgoder 2,77%
Royal Unibrew A/S Stabile forbrugsgoder 2,51%
Per Aarsleff Holding A/S Industri 2,45%
NKT A/S Industri 2,29%
ALK-Abello A/S Health Care 1,88%
Nilfisk Holding A/S Industri 1,71%
Brodrene A&O Johansen A/S Industri 1,13%
ISS A/S Industri 0,75%
Orphazyme A/S Health Care 0,75%
Columbus A/S IT 0,59%
TCM Group A/S Cykliske forbrugsgoder 0,57%
Spar Nord Bank A/S Finans 0,48%
FLS Industries A/B (B) Industri 0,38%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Danmark Akkumulerende.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018