Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BI Erhvervsejendomme

BI Erhvervsejendomme A/S placerer sine midler i finansielle instrumenter med eksponering mod udlejede danske erhvervsejendomme og/eller ejendomsselskaber, der investerer i erhvervsejendomme. Selskabet kan placere op til 10 % af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke opfylder ovenstående kriterier.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0061026549
 • Forening BI Erhvervsejendomme A/S
 • Startdato 19.06.2018
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Ejendomme
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 214,68 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 5.252
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 1,70
  (+0,00% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,83
 • Type Akkumulerende
 • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019
Produkt 5,79
Benchmark
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,29 0,37 4,35
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
0% Pfa Danske Core Erhvervseje 06/2048 100,08%

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Andel af illikvide aktiver pr. 19. juni 2018: 99,5 %
Gearing pr. 19. juni 2018: 0 %

» Storaktionærmeddelelser

I forbindelse med storaktionærmeddelelser benyt mailadressen: compliance@bankinvest.dk


Se også:
» Oversigt fra PFA Ejendomme over hvilke ejendomme, der indgår i produktet 
» Vedlagspolitik for BI Erhvervsejendomme A/S


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020