Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Almen Bolig

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016026750
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 31.08.1999
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Obligationer
 • Børsstatus Unoteret
 • Seneste indre værdi 97,46 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 664
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • Korrigeret varighed 2,00
 • Effektiv rente 0,00
 • ÅOP 0,32
  (+0,04% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,27
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt -0,07 -0,02 1,06 1,23 0,31
Benchmark -0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
Udbytte 0,00 0,00 0,70 0,70 1,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 07.04.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,08 -0,77 -1,17 -0,11 0,29
-0,90 -0,57 -1,01 -0,58 -0,39
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Obligationstype

(Data fra: 31.03.2020)

Restløbetid

(Data fra: 31.03.2020)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2020)
Navn Sektor Vægt
1% Brfkredit A/S 04/2022 10,54%
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 9,38%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 6,12%
1% Dlr Kredit A/S 10/2024 5,39%
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 4,95%
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 4,21%
-0.05% Brfkredit A/S 07/2022 4,06%
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 3,81%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2022 3,77%
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2022 3,05%
1% Kommunekredit 01/2022 3,02%
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 2,26%
-0.3187% Nykredit Realkredit A/S 01/2023 2,18%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 1,78%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 1,77%
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025 1,61%
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,54%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 1,53%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023 1,52%
0.79% Realkredit Danmark A/S 01/2038 1,51%
0.5% Brfkredit A/S 10/2027 1,43%
5% Realkredit Danmark A/S 04/2038 1,43%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 1,30%
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,29%
5% Nordea Kredit Realkredit 07/2035 1,13%
3.5% Realkredit Danmark A/S 10/2044 1,09%
0.5% Realkredit Danmark A/S 10/2027 1,07%
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,05%
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 0,97%
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 0,78%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 0,77%
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025 0,77%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2023 0,77%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 0,74%
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2020 0,74%
3.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 0,74%
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024 0,74%
3% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2044 0,71%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,62%
1% Realkredit Danmark A/S 10/2027 0,59%
-0.3% Dlr Kredit A/S 07/2023 0,58%
3% Brfkredit A/S 10/2047 0,56%
0.3267% Lr Realkredit A/S 01/2029 0,56%
0.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2027 0,44%
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 0,42%
3% Realkredit Danmark A/S 10/2047 0,41%
5% Nykredit A/S 10/2038 0,36%
3.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2046 0,33%
3% Lr Realkredit A/S 07/2031 0,31%
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2027 0,30%
3% Dlr Kredit A/S 10/2046 0,20%
4% Realkredit Danmark A/S 10/2041 0,16%
3% Nykredit Realkredit A/S 10/2044 0,14%
6% Realkredit Danmark A/S 01/2038 0,13%
2.5% Realkredit Danmark A/S 10/2047 0,13%
4% Nykredit 10/2028 0,13%
3% Totalkredit 07/2025 0,13%
2.5% Brfkredit A/S 10/2047 0,11%
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,10%
2.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2047 0,07%
3% Lr Realkredit A/S 07/2034 0,07%
3% Kommunekredit 01/2028 0,03%
2% Nykredit Realkredit A/S 07/2024 0,01%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,68 0,53
Sharpe Ratio 0,93
Information Ratio 1,36
Tracking Error (%) 0,46

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 08.04.2020