Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BankInvest-produkter

Filtre:
Nulstil filtre
Navn Risiko Indre værdi Ændring Indløsning Emission Afkast
i år
Data fra


Indre værdi, Ændring, Emission og Indløsning opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9 – 17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. Er feltet tomt, er afdelingen lukket for emission og/eller indløsning. Ændring viser den procentvise ændring i indre værdi fra sidste kursning.

Afkast i år opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent.

Bemærk, at de oplyste afkast er historiske, og at en historisk udvikling ikke er en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.

Navn Seneste måned i år 1 år 3 år 5 år 2018 2017 Data fra


Ovenstående afkasttal opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent.

Bemærk, at de oplyste afkast er historiske, og at en historisk udvikling ikke er en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.

Udbytter & indkomstfordeling for regnskabsåret 2018Frie MidlerPensionSelskaber
NavnUdbytte i kr.
pr. bevis
KapitalindkomstAktieindkomstSkattefritSkattepligtigAlm. selskabs-
indkomst
Almen Bolig 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Asiatiske Aktier A 3,20 - 3,20 - 3,20 3,20
Basis Globale Aktier A 3,90 - 3,90 - 3,90 3,90
BI Private Equity 1,30 1,30 - - 1,30 1,30
Danske Aktier A 3,20 - 3,20 - 3,20 3,20
Emerging Markets Aktier A 0,40 - 0,40 - 0,40 0,40
Emerging Markets Obligationer A 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Europa Small Cap Aktier A 3,20 - 3,20 - 3,20 3,20
Fokus Danske Aktier KL 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Fokus Globale Aktier KL 225,00 - 225,00 - 225,00 225,00
Globale Indeksobligationer A 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Højt Udbytte Aktier A 6,70 - 6,70 - 6,70 6,70
Korte Danske Obligationer A 0,40 0,40 - - 0,40 0,40
Korte HY Obligationer A 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Lange Danske Obligationer A 1,90 1,90 - - 1,90 1,90
New Emerging Markets Aktier A 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Optima 10 KL 2,40 2,40 - - 2,40 2,40
Optima 30 KL 2,80 2,80 - - 2,80 2,80
Optima 55 KL 2,40 - 2,40 - 2,40 2,40
Optima 75 KL 1,60 - 1,60 - 1,60 1,60
Small Cap Danske Aktier KL 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Udenlandske Obligationer A 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
USA Large Cap Aktier A 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
USA Small Cap Aktier A 11,90 - 11,90 - 11,90 11,90
Virksomhedsobligationer HY A 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Virksomhedsobligationer IG A 0,70 0,70 - - 0,70 0,70

 

Ovenstående tabel viser udbytter og indkomstfordeling for regnskabsåret 2018 (udbetalt 2019)
Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019. Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger den 25. april 2019.

» Læs mere om afkast og udbytte

Skat
Udbytter på investeringsbeviser opdeles i forskellige indkomstdele, der beskattes forskelligt. Udbytterne skal anføres på selvangivelsen for det år, de er udbetalt. Det er det fulde beløb, du skal angive. Skat sørger selv for at modregne acontoskatter i din samlede skat.
» Se også BankInvests skatteguider

Ældre udbytteoversigter (udbetalingsår)
» 2018 (pdf)
» 2017 (pdf)
» 2016 (pdf)


Geninvesteringskurser

» 2019 (pdf)

Navn Risiko Standardafvigelse (%) Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error (%) Data fra
Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark