Menu

Søg på sitet

Fakta om BankInvest

BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på 139 mia. kr. pr. 30. juni 2021.

BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og har som formål at levere kapitalforvaltning og administration af høj kvalitet til kunder i ind- og udland.

BankInvest-koncernen, der omfatter en række finansielle virksomheder, beskæftiger i alt godt 110 medarbejdere.

Ejerkredsen bag moderselskabet BI Holding A/S består af 38 danske pengeinstitutter, hvor ingen af aktionærerne uanset ejerandel har stemmeret for mere end 15% af aktiekapitalen.

De største aktionærer (mindst 5%-aktionærer)

Spar Nord Bank A/S, Ålborg, (22,69%), Ringkjøbing Landbobank A/S, Ringkjøbing, (22,02%), A/S Jyske Bank A/S, Silkeborg, (10,11%), Arbejdernes Landsbank, København, (8,85%), Sydbank A/S, Aabenraa, (5,12%), Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Holbæk, (5,00%).

Kapitalforvaltning og produkter

Størstedelen af den forvaltede formue kommer fra private investorer, der er kunder i de ca. 50 danske og udenlandske pengeinstitutter, som distribuerer og rådgiver om investeringsprodukter udbudt af BankInvest.

BankInvest tilpasser løbende udbuddet af produkter og serviceydelser efter kundeønsker og forretningsmæssige overvejelser og tilbyder - ud over en bred vifte af basisprodukter med fokus på danske-, europæiske- og globale værdipapirer - også investeringer i f.eks. Emerging Markets aktier / obligationer samt produkter, der aktivt blander investeringer i aktier og obligationer inden for samme afdeling.

Vurdering af selskabers og staters ansvarlighed er en integreret del af investeringsprocessen i BankInvests afdelinger og porteføljer.

BankInvest underskrev i 2008 de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI). BankInvest har derfor indarbejdet såkaldte ESG-faktorer (selskabernes håndtering af miljø, sociale forhold og ledelse) i investeringsprocessen. Når det gælder investering i statsobligationer, suppleres ESG-faktorer vurderinger fra fx Fragile States Index, der måler korruptionsniveauet.

Herudover foretages en normbaseret screening af selskaberne i BankInvests afdelinger. Selskaberne screenes for krænkelser af principperne i FN’s Global Compact, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Et eventuelt brud vil medføre, at BankInvest går i dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd.

I 2020 blev to svanemærkede fonde lanceret med hhv. aktier og obligationer målrettet investorer, der efterspørger bæredygtige investeringer.


BankInvests brede udbud af investeringsprodukter giver den enkelte investor de bedste muligheder for at få sammensat sine investeringer, således at ønsker om risikoprofil, investeringshorisont og særlige interesseområder kan imødekommes.

Fordelene ved at investere via BankInvests afdelinger er yderligere, at:

 • Investeringerne løbende overvåges og tilpasses af erfarne, professionelle investeringsmedarbejdere.
 • Investorerne får adgang til værdipapirer, som handles på aktie- og obligationsmarkeder over hele verden.
 • Investeringerne spredes inden for de enkelte afdelinger på mange forskellige værdipapirer, sektorer og lande.
 • Finanstilsynet fører offentligt tilsyn med alle danske investeringsforeninger og finansielle koncerner, herunder BankInvest og de udbudte afdelinger


Med et bredt dækkende netværk af distributører, som også tilbyder digitale løsninger, er den enkelte investor altid tæt på at kunne finde information og få rådgivning om BankInvests afdelinger.


Principper for opdatering af fakta:
AUM opdateres halvårligt i forb. med halvårs- og årsregnskab.
Ejerandele opdateres årligt i forb. med årsregnskab og generalforsamling.
Ejerkredsen opdateres løbende.

 • Depotbank

  J.P. Morgan

 • Revision

  Ernst & Young

 • Tilsyn

  Finanstilsynet

 • Brancheorganisation

  Investering Danmark

 • Klageinstans

  Det finansielle ankenævn

Liste over underdepositarer og andre delegerede, som anvendes af depotbanken

Policy for Best Execution

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld