Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Investorforum - BI Management A/S

Zobbe

I henhold til lov om finansiel virksomhed har investorer i de foreninger et investeringsforvaltningsselskab har under forvaltning ret til at vælge en repræsentant til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Lovgrundlaget fremgår af § 98 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis du er investor i en af de af BI Management A/S administrerede investeringsforeninger, har du derfor mulighed for at være med til at vælge en repræsentant til bestyrelsen i BI Management A/S. De nærmere regler for afholdelse af valget er angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.

» Læs valgregulativet for afholdelse af investorforum i BI Management A/S


BI Management A/S har gennemført valget af investorrepræsentant for valgperioden 2019/2020.

På indstilling fra bestyrelserne i BI Management A/S og BankInvest-foreningerne opstillede Ingelise Bogason som investorrepræsentant-kandidat. Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 1. februar 2019 var opstillet yderligere kandidater, anses Ingelise Bogason som valgt til investorrepræsentant.

Idet valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem følger den et-årige valgperiode for de øvrige bestyrelsesmedlemmer i BI Management A/S, indtræder Ingelise Bogason på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af BI Managements A/S' ordinære generalforsamling den 23. april 2019 og udtræder automatisk på den følgende ordinære generalforsamling.

Nyt valg til investorrepræsentant forventes at blive afholdt igen i begyndelsen af 2020.

For spørgsmål eller hjælp kan BI Management A/S kontaktes på investorforum@bankinvest.dk.

 

 

Opdateret: 05.02.2019