Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fakta om BankInvest

BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på mere end 113 mia. kr.

BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og har som formål at levere kapitalforvaltning og administration af høj kvalitet til kunder i ind- og udland.

BankInvest-koncernen, der omfatter en række finansielle virksomheder, beskæftiger i alt godt 100 medarbejdere.

Ejerkredsen bag moderselskabet BI Holding A/S består af 39 danske pengeinstitutter, hvor ingen af aktionærerne uanset ejerandel har stemmeret for mere end 15 % af aktiekapitalen.

De største aktionærer (mindst 5%-aktionærer): Ringkjøbing Landbobank A/S, Ringkjøbing, (22,95%), Spar Nord Bank A/S, Ålborg, (19,16%), A/S Arbejdernes Landsbank, København, (9,05%), Jyske Bank A/S, Silkeborg, (7,07%), Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Holbæk, (5,77%), Sydbank A/S, Aabenraa, (5,73%).

» Liste over samtlige distributører af BankInvests produkter

 

Marmor Logo

Kapitalforvaltning og produkter
Størstedelen af den af BankInvest forvaltede og administrerede formue kommer fra ca. 210.000 private investorer, der er kunder i de mere end 50 danske og udenlandske pengeinstitutter, som distribuerer og rådgiver om de af BankInvest udbudte investeringsprodukter.

44% af den aktivt forvaltede formue er placeret i obligationer, 41% i aktier og den resterende formue er placeret i alternativer og mandater med aktiv allokering mellem aktier og obligationer.

BankInvest tilpasser løbende udbuddet af produkter og serviceydelser efter kundeønsker og forretningsmæssige overvejelser og tilbyder ud over en bred vifte af basisprodukter med fokus på danske-, europæiske- og globale værdipapirer også investeringer i f.eks. Emerging Markets-aktier og -obligationer samt produkter, der aktivt blander investeringer i aktier og obligationer inden for samme afdeling.

Vurdering af selskabers og staters ansvarlighed er en integreret del af investeringsprocessen i BankInvests afdelinger og porteføljer.

BankInvest underskrev i 2008 FN's principper for ansvarlige investeringer, UN PRI. BankInvest har derfor indarbejdet såkaldte ESG-faktorer (dvs. hvordan selskaber håndterer miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) i investeringsprocessen. Når det gælder investering i statsobligationer suppleres ESG-faktorer med uafhængige vurderinger fra research-organisationer som fx Fund for Peace/Fragile States Index.

Herudover foretages en såkaldt normbaseret screening af selskaberne, der indgår i BankInvests afdelinger. Selskaberne screenes for mulige krænkelser af principperne i FN’s Global Compact, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption).

BankInvests brede udbud af investeringsprodukter giver den enkelte investor de bedste muligheder for at få sammensat sine investeringer, således at ønsker om risikoprofil, investeringshorisont og særlige interesseområder kan imødekommes.

Fordelene ved at investere via BankInvests afdelinger er yderligere, at:

  • Investeringerne løbende overvåges og tilpasses af erfarne, professionelle investeringsmedarbejdere
  • Investorerne får adgang til værdipapirer, som handles på aktie- og obligationsmarkeder over hele verden
  • Investeringerne spredes inden for de enkelte afdelinger på mange forskellige værdipapirer, sektorer og lande
  • Finanstilsynet fører offentligt tilsyn med alle danske investeringsforeninger og finansielle koncerner, herunder BankInvest og de udbudte afdelinger

Med et bredt dækkende netværk af distributører, som også tilbyder digitale løsninger, er den enkelte investor altid tæt på at kunne finde information og få rådgivning om BankInvests afdelinger.


Fakta herover opdateret med tal pr. 17. januar 2020.


» Læs om BankInvests koncernstruktur

 

Opdateret: 01.05.2020