Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BankInvest har skabt værdi og økonomiske muligheder gennem 50 år


1969
. Et skelsættende år i verdenshistorien. Apollo 11 og de første mennesker lander på månen, hippie-kulturen når zenit ved den legendariske Woodstock-festival i USA, og internettet ”fødes”, da to universitetscomputere i Californien med en afstand på 550 km kobles sammen via to routere.

Mere jordnært fejrer vi i Danmark, at Limfjordstunnelen åbner mellem Aalborg og Nørresundby. Vi rammer avisforsiderne verden over, da billedpornoen bliver legaliseret. Den borgerlige VKR-regering arbejder på kildeskattens indførelse (sker i 1970), og det betyder et skattefrit år i 1969.


Én af de tidligste omtaler af BankInvest i medierne, Børsen maj 1970.


I 1969 udfoldes der også fornyelse og visioner i et hjørne af den danske finanssektor, hvor en række danske, lokale og regionale pengeinstitutter under Provinsbankforeningen og Bankforeningernes Forvaltningsinstitut i fællesskab beslutter at stifte Bankforeningernes Investeringsforening: BankInvest.

En lille kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger, der siden skulle vokse sig markant større, ser dagens lys, og rykker med få ansatte ind i beskedne kontorfaciliteter i Bredgade, København. Året efter i 1970 lancerer BankInvest sin første afdeling, Danske Aktier, og så er BankInvest for alvor i gang.

Det er andelstanken, som ligger bag de stiftende pengeinstitutters idé med at etablere BankInvest som et sektorselskab og herigennem udbyde nogle af de første investeringsbeviser på det danske marked. BankInvest skal gøre de lokale og regionale pengeinstitutter konkurrencedygtige på investeringsområdet over for landets dengang store pengeinstitutter som Landmandsbanken (Danske Bank i dag) og Privatbanken (Nordea i dag). Sparinvest er etableret året før.

Det er et relativt umodent marked, som i de første mange år vokser meget behersket. I 1971 udgør den samlede formue under forvaltning i BankInvest ca. 8,7 mio. kr. (Ved udgangen af 2018 var BankInvests formue ti tusinde gange større på godt 92 mia. kr.)


BankInvests investormagasin ”Ajour”, som er målrettet de flere end hundredetusinde navnenoterede investorer, er udkommet siden starten af 1990'erne og i mange år også digitalt med indhold om produkter, udviklingen på de finansielle markeder og i international politik samt forklarende artikler om aktier, obligationer og andre væsentlige begreber på de finansielle markeder.


1980'erne et vendepunkt

1980'erne markerer et vendepunkt på de finansielle markeder og for BankInvest. Indtil da har det nærmest været umuligt at handle valuta, foretage indskud i udenlandske banker eller købe udenlandske værdipapirer. Det ændrer sig. I 1980'erne finder en liberalisering af kapitalbevægelserne sted verden over. Det medfører en kraftig stigning i den globale handel med valuta og værdipapirer.

BankInvest ser straks muligheder for at give pengeinstitutternes kunder adgang til at investere uden for landets grænser i nye markeder og værdipapirer. Allerede i 1980 får BankInvest tilladelse til at foretage investeringer i udlandet. I 1987 etableres afdeling Fjernøsten, som den første af sin slags på det danske marked, og i 1989 lanceres BankInvests mest succesfulde aktieprodukt i virksomhedens historie: Basis Globale Aktier.

Selv om der naturligvis i løbet af 30 år har været både op- og nedture og skiftende porteføljeforvaltere med ansvar for porteføljen, har Basis Globale Aktier ikke desto mindre stået på et solidt fundament og i de fleste år leveret tilfredsstillende afkast til investorerne:


Et merafkast på 1,75 % per år i gennemsnit efter omkostninger målt i forhold til verdensmarkedsindekset – over 30 år. Det er i disse tider, hvor aktiv kapitalforvaltning kritiseres for at have svært ved at levere varen, ganske tilfredsstillende. Det har investorerne også kvitteret for ved gennem flere år at have midler for et tocifret milliardbeløb investeret i  Basis Globale Aktier.

BankInvest vokser gennem 1980’erne og 1990’erne. Flere nye aktie- og obligationsafdelinger kommer til.


I 1996 har BankInvest 13 forskellige afdelinger på hylderne og flytter til Toldbodgade i København i samme hus som Lokale Pengeinstitutter og Regionale Bankers Forening (i dag Landsdækkende Banker).

Ved 30 års jubilæet i 1999 har BankInvest 41 medarbejdere og forvalter en formue på 35 mia. kr.


Tidligere Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var formand for BankInvest-foreningerne i 13 år fra 2003 til 2016, hvor han blev afløst af Ole Jørgensen.


BankInvest og Genmab

Forretningen breder sig i årene efter fra traditionel kapitalforvaltning gennem investeringsforeninger til også venture og private equity. Venture og private equity er høj risiko og langsigtet og derfor også primært business for institutionelle investorer.

Et markant resultat af BankInvests aspirationer i disse år bliver stiftelsen af lægemiddelselskabet Genmab via BankInvests biotek venture-aktiviteter.

Genmab grundlægges i 1999 på basis af nogle frasolgte aktiviteter (”spin-off”) fra det amerikanske biotekfirma Medarex. BankInvest er lead-investor i Genmab, stiller også seed capital til rådighed for det lovende, men endnu ikke profitable selskab og får hovedsædet placeret i København.


Nuværende chefstrateg, Jakob Vejlø, ved et kundearrangement i Frøs, marts 2013


Selv om meget vand er løbet i åen siden Genmabs første leveår, og selv om BankInvest i dag kun er en ”almindelig” investor i selskabet gennem de danske aktier-porteføljer, så ville Genmab næppe i dag være et ”dansk” lægemiddelskab med base i København, hvis det ikke havde været for BankInvest og de driftige venturefolk i biotek venture-området som fx Florian Schönharting.

I dag er Genmab et børsnoteret C25-selskab på fondsbørsen med en markedsværdi på ca. 68 mia. kr. med solid milliardomsætning og -indtjening.

Venture-forretningen bliver imidlertid bl.a. på grund af finanskrisen fra 2008 og fem år frem hårdt ramt, og er blevet afviklet for flere år siden.

BankInvest og ejerne bag sektorselskabet går heller ikke ram forbi, da finanskrisen i 2008 går i udbrud. BankInvest skærer forretningen til og reducerer medarbejderstaben ad et par omgange. Det lykkedes dog at have sorte tal på bundlinjen gennem alle årene.


BankInvests nuværende domicil i Nordhavnen i København. Stregtegning fra 2001.


Fokuseringsstrategien bringes til ende i 2012 og bliver et stærkt udgangspunkt for de seneste års vækst og fremgang.

I dag er BankInvest en strømlinet kapitalforvalter og udbyder af kapital-, investeringsforeninger og værdipapirfonde til private investorer gennem 50 distributør-pengeinstitutter. Dertil kommer fx SICAV-fonde og segregerede mandater til institutionelle kunder i Danmark og udlandet.

Set over 50 år har BankInvest generelt leveret tilfredsstillende, risikojusterede afkast efter omkostninger til investorerne. Det er ligesom også formålet med det hele.

I de afdelinger og produkter, hvor tingene indimellem ikke er lykkedes, er investorerne naturligt nok søgt mod udgangen. De mindre succesfulde afdelinger har enten fået en ny investeringsstrategi eller er fusioneret ind i andre afdelinger. 

Parcelhuskvarter
Alene de seneste ti år har BankInvest-foreningerne udloddet 22 mia. kr. i udbytte til investorerne. For beløbet ville man kunne købe 11.000 parcelhuse med en gennemsnitsstørrelse på 140 kvadratmeter og til en gennemsnitspris på 2 mio. kr. Vi vælger her at se bort fra, at der selvfølgelig også betales udbytteskat.


22 mia. kr. på ti år i udbytte til investorerne

De fleste afdelinger og produkter har dog haft en tilfredsstillende afkastudvikling. Der er skabt værdier, som enten er akkumuleret i afdelingens stigende kursværdi eller er blevet udloddet som udbytte til investorerne. Og det er en hel del.

Udbytter fra de udbyttebetalende afdelinger løber gennem årene op i et stort tocifret milliardbeløb. Alene de seneste 10 regnskabsår har bevisejerne i BankInvest modtaget ca. 22 mia. kr. i udbytte. For det beløb ville man kunne købe 11.000 parcelhuse med en gennemsnitsstørrelse på 140 kvadratmeter og til en gennemsnitspris på 2 mio. kr.

Eller finansiere 60 % af anlægssummen for Storebæltsforbindelsen, der opgjort i 2018-priser svarer til 37,8 mia. kr. (Broen blev taget i brug i 1998).

Elcykel
I november 2016 anskaffede BankInvest to el-cykler, som de ansatte i vid udstrækning benytter som et grønnere og billigere alternativ til bilturen, når de skal rundt til møder. Allerede et år efter havde cyklerne tilsammen kørt næsten 1000 km.

Sluttelig.

Vi har her på siden kun foretaget nogle få nedslag fra BankInvests første 50 år. Ikke alt kan komme med i en summarisk gengivelse af et halvt århundredes virksomhedshistorie.

Det vigtigste er dog, at BankInvest fortsat består og skaber værdi og økonomiske muligheder for både vores institutionelle kunder og de flere end 200.000 privatkunder, som i dag har placeret større eller mindre dele af deres opsparing i investeringsbeviser fra BankInvest.

Det er såre simpelt: BankInvests eksistensberettigelse er at skabe værdi og økonomiske muligheder for kunderne og investorerne. Det nye i tiden er, at vi også skal gøre det på en ansvarlig og bæredygtig måde – uden at det ”koster” noget på afkastet eller betyder væsentligt højere omkostninger, siger investorerne.

Ansvarlige investeringer er ikke noget nyt i BankInvest. Det har vi håndteret længe i vores investeringsprocesser og produkter.

Bæredygtighed med udgangspunkt i fx FN's 17 Verdensmål er et naturligt næste skridt og giver nye muligheder for produktudvikling. Den opgave har vi også taget på os, og det glæder vi os til. 


BankInvest er i 2019 blevet godkendt som deltager (’participant’) i FN's Global Compact, der er verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsansvar. BankInvest forpligter sig samtidig til også at arbejde for FN's 17 verdensmål. Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest, er her fotograferet foran FN's 17 verdensmål, der pryder væggen i BankInvests reception.

BankInvest fejrer officielt virksomhedens 50 års jubilæum den 4. oktober 2019. 


Tekst og research: Dag Holmstad og Jesper Børre Mangelsen. 

Opdateret: 08.10.2019

188 Bi50

 

2019

BankInvest fylder 50 år.

BankInvest godkendes som deltager ('participant') i FN's Global Compact.

BankInvest første indeksprodukt, Globale Aktier Indeks, lanceres og når hurtigt 2,3 mia. kr. i investeret formue.

BankInvest får to nye aktionærer og ejes nu af 40 lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

2018

Investerings-appen Darwin lanceres sammen med 10 pengeinstitutter og landets tre datacentraler.

Small Cap Danske Aktier lanceres i samarbejde med Vækstfonden.

BI Erhvervsejendomme A/S lanceres i samarbejde med PFA-ejendomme som Danmarks første produkt inden for alternativer rettet mod privatinvestorer.

Korte HY Obligationer lanceres i efteråret og når 6 mia. kr. i investeret formue kort tid efter nytår.

Højt Udbytte Aktier vinder Lipper Fund Award. og når 9 mia. kr. i formue.

BI Holding opnår det største koncernresultat i virksomhedens historie. Den samlede formue under forvaltning falder til 92,2 mia. kr. efter strategisk udfasning af tredjeparts administrationskunder, der ikke er lønsomme.

BankInvest har 105 ansatte.

2017

Afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest opsplittes på grund af MiFID II-lovgivningen i andelsklasser.

Optima-familien udvides med fem nye balancerede fonde.

KontoInvest lanceres som et puljeprodukt, der især henvender sig til private investorer med mindre formuer.

2016

Lange Danske Obligationer vinder Lipper Fund Award.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen forlader efter 13 år formandsposten i investeringsforeningernes bestyrelse. Han afløses af Ole Jørgensen.

Formuen vokser 13,3 mia. kr. svarende til 13 procent. Det er rekord blandt de danske investeringsforeninger. Formuen (forvaltet+administreret) når 136 mia. kr.

2015

Lars Bo Bertram tiltræder som adm. direktør.

New Emerging Markets Aktier vinder Lipper Fund Award for andet år i træk.

2014

BI Holding får det højeste overskud i virksomhedens historie.

2013

Afdelingen Globalt Forbrug vinder for femte år i træk prisen som Danmarks bedste aktieafdeling i JP's og Dansk Aktieanalyses årlige analyse.

Normbaseret screening og engagement indføres i alle BankInvest-afdelinger

2011

Jyske Bank, Danmarks tredjestørste bank, bliver medejer af BankInvest.

Bo Foged tiltræder som adm. direktør og afløser Torben A. Nielsen.

BankInvest frasælger venturefonde som led i fokuseringsstrategi.

2009

BankInvest fokuserer sine kerneområder og frasælger Biotek.

BankInvest fejrer 40 års jubilæum i en turbulent periode med finanskrise i fuldt udbrud.

BankInvest bliver medlem af netværket Dansif, der arbejder med ansvarlige investeringer.

2008

BankInvest underskriver FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) som den 2. kapitalforvalter i landet.

Niels B. Thuesen fratræder som adm. direktør og Torben A. Nielsen tiltræder.

2007

Ved oprettelsen af datterselskabet BISA S.A. opretter BankInvest et kontor i Luxembourg, der skal varetage det europæiske salg - primært til institutionelle kunder.

BankInvest har nu 181 ansatte og er Danmarks 3. største kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger med 101 mia. kr. i forvaltet formue plus yderligere 66 mia. kr. under administration for tredjeparter.

BankInvest Mix 70+ (senere Optima 70) bliver den første blandede afdeling, som investerer bredt i BankInvests aktie- og obligationsafdelinger.

2006

Med lancering af New Emerging Markets Aktier sættes der fokus på de nye udviklingslande.

BankInvest opretter regionalt kontor i Mexico City for at komme tættere på Latinamerika og de virksomheder, der investeres i.

2005

Ved udgangen af året er BankInvests samlede formue nu oppe på 120 mia. kr.

I Singapore oprettes det første regionale kontor. Herfra vil BankInvest overvåge de asiatiske markeder på tættere hold.

2004

Afdeling Indien og Kina lanceres succesfuldt med over en mia. kr. i startformue.

2003

Virksomhedsobligationer lanceres. Afdelingen sætter danmarksrekord i tegning af nye midler med en startformue på 2,8 mia. kr.

Nye Venturefonde introduceres.

2002

BankInvest vokser ud af Toldbodgade og flytter til sit nuværende Domicil i Nordhavnen i København.

2001

Trods terrorangrebet 11. september 2001 vokser BankInvests forvaltede formue til 66,1 mia. kr.

Ved udgangen af året er BankInvest oppe på 94 ansatte.

1999

BankInvest kan fejre 30-års jubilæum med 41 ansatte og en forvaltet formue på 35 mia. kr.

BankInvest Bio Venture er hovedinvestor i stiftelsen af det senere børsnoterede lægemiddelselskab Genmab.

1996

BankInvest flytter til Toldbodgade i København med Regionale Bankers Forening og LOPI.

BankInvest har nu 13 afdelinger.

1991

Afdeling Mexico (senere Latinamerika) lanceres som den første af sin slags i Danmark.

1989

Den globale aktieafdeling Basis lanceres. Afdelingen investerer bredt og har 30 år senere i 2019 slået verdensmarkedsindekset med 1,75 % per år i gennemsnit efter omkostninger.

1987

Afdeling Fjernøsten lanceres, den første af sin art i Danmark.

1980

BankInvest får tilladelse til investeringer i udlandet.

1978

I november 1978 opstarter BankInvest "Afdeling 2", der, som alternativ til den aktiebaserede Afdeling 1, overvejende investerer i obligationer. Afdelingen har et år efter i december 1979 oparbejdet en formue på knap 300 mio. kr.

1971

I august 1971 udgør den samlede formue under forvaltning 8.659.248,31 kr.

1970

Danske Aktier lanceres - BankInvests første afdeling.

1969

En række mindre, danske, lokale og regionale pengeinstitutter under Provinsbankforeningen og Bankforeningernes Forvaltningsinstitut beslutter at stifte "Bankforeningernes Investeringsforening". Startkapitalen er 9,8 mio. kr. og "BankInvest" flytter ind i Bredgade i København.