Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Samfundsansvar

Etik2

BankInvest arbejder med samfundsansvar
Som kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger tror BankInvest grundlæggende på, at virksomheder, der skaber værdi, er dem, der på langt sigt er ansvarlige i deres forretningspraksis. BankInvest har derfor forpligtet sig til sammen med investorerne at foretage investeringer på en ansvarlig måde og investere i selskaber, der er ansvarlige i deres forretningspraksis. Hvordan dette foregår, er nærmere beskrevet i BankInvests politik for ansvarlige investeringer.

Ansvarlige investeringer er et vanskeligt område, hvor debatten hurtigt kan blive sort-hvid. BankInvest har derfor en struktureret proces med at håndtere ansvarlighed i investeringer i alle porteføljer og investeringsafdelinger.

BankInvest samarbejder med den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer. Sustainalytics har til opgave at overvåge - eller screene - samtlige investeringer i BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger*. Dette kaldes også for normbaseret screening og betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (fx FN's Global Compact) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik. 

Komité for Ansvarlige Investeringer
BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer mødes minimum fire gange årligt for blandt andet at koordinere implementeringen af retningslinjerne for de FN-støttede principper for ansvarlig investering (PRI) samt diskutere forhold, der vedrører ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Herudover har komitéen også beslutningskompetencen til at ekskludere selskaber i alle BankInvests porteføljer.

Komitéen består af den adm. direktør, der er formand for komitéen, investeringsdirektøren, viceinvesteringsdirektøren, investeringsforvaltningsdirektøren, partnerdirektøren, kommunikationschefen, obligationschefen, chefporteføljeforvalteren for globale aktier og chefen for ansvarlige investeringer.

 

BankInvest har tilsluttet sig flere netværk i forlængelse af vores arbejde med ansvarlige investeringer:

 

PRI

FN's Principper for Ansvarlige Investeringer

FN's principper for ansvarlige investeringer blev grundlagt i april 2006 på initiativ fra den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. I februar 2008 underskrev BankInvest FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

Der er i alt seks principper, der alle er defineret til at være forenelige med en traditionel investeringstilgang. Principperne gør sig gældende for hele BankInvests investeringsproces. Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er dog undtaget, se note forneden.

Der er en øget bevidsthed blandt BankInvests investorer, konsulenter og andre, der arbejder med investering om, at miljømæssige (environmental, E), sociale forhold (social, S) samt god virksomhedsledelse (Governence, G) alle er dimensioner, der kan påvirke investeringsporteføljernes performance.

 

 FN Global Compact

FN's Global Compact

BankInvest har siden 2019 støttet FN's Global Compact, som er 10 principper om ansvarlighed inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Du kan læse BankInvest rapportering og principperne her:

» UN Global Compact rapport 2020

» Internationale principper


 

240 Montreal Carbon Pledge

Montréal Carbon Pledge

Som underskriver af Montréal Carbon Pledge anerkender BankInvest (og en række andre institutionelle investorer verden over) den langsigtede investeringsrisiko forbundet med drivhusgasser, CO2-udledning og klimaforandringer, og forpligter sig til at handle herefter. Det betyder, at BankInvest offentliggør CO2-fodaftrykket for en række afdelinger.
» Læs mere om Montréal Carbon Pledge


 

Climate Action 100

Climate Action 100+

BankInvest har underskrevet Climate Action 100+, et investorsamarbejde, der søger at påvirke de 161 mest CO2-udledende virksomheder i verden, herunder danske A.P. Møller - Mærsk, til at gå mere klimavenlige veje. De 161 virksomheder tegner sig for mere end 2/3-dele (!) af den globale industris CO2-udledning.
» Læs mere om Climate Action 100+

 

 Dansif

Danish Social Investment Forum (Dansif)

BankInvest er medlem af og støtter Danish Social Investment Forum (Dansif).

Dansif er et netværk for investorer, konsulenter og andre organisationer, som arbejder med det hurtigt voksende område inden for ansvarlige investeringer. Medlemskabet giver BankInvest adgang til et bredt netværk af medlemmer og muligheden for at præge og opbygge det danske marked.


» Læs mere om ansvarlige investeringer

 


*Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er ikke omfattet af den etiske screening. Det skyldes, at der p.t. er et meget begrænset udbud af etisk screenede ETF'er. Priserne er høje, ligesom "spreads" er store (forskellen på købs-/salgspris).

BankInvest er i dialog med ETF-leverandørerne om muligheden for på et senere tidspunkt at indføre etisk screenede indeksfornde i Darwin.

 

Opdateret: 03.04.2020

» Ansvarlige investeringer
» Bæredygtigt aftryk
» Samfundsansvar
» Internationale principper
» Aktivt ejerskab


Sustainalytics repræsenterer en række danske og internationale institutionelle investorer.

Sustainalytics foretager såkaldt normbaseret screening af alle BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger*. Det vil sige, at afdelingerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Selskaberne vil blive screenet med udgangspunkt i de såkaldte norm-baserede kriterier, blandt de vigtigste kan nævnes:

- FN's Menneskerettigheds­erklæring

- FN's Global Compact (10 principper om blandt andet menneskerettigheder, miljø, antikorruption)

- OECD retningslinjer for multinationale selskaber

- ILO arbejdsmarkeds­konventioner

Selskaber, som ikke overholder normerne, indgår BankInvest i en dialog med via Sustainalytics, for på den måde positivt at påvirke selskabets adfærd. Det sker alene eller sammen med andre investorer.

Et dialogforløb kan indebære en række tiltag herunder dialog med selskabets ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Hvis intet hjælper, kan det føre til salg af selskabets aktier. Det vurderes af BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.

BankInvest underskrev i 2008 FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

Sustainalytics Logo 180