Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Bæredygtigt Aftryk

Med det formål at øge transparensen om bæredygtighed lancerede BankInvest i oktober 2019 oversigten ”Bæredygtigt Aftryk”, der viser bæredygtigheden for en række af BankInvests afdelinger.

Ba Foot200Oversigtens data leveres af BankInvest samarbejdspartner, den internationale dataleverandør MSCI ESG, som analyserer virksomhederne ud fra en ansvarlighedstilgang. Bæredygtigt aftryk laves, hvis MSCI ESG har data for mindst 65 % af afdelingens formue. Bæredygtigt aftryk rummer tre opgørelser:

  1. Hvordan afdelingen placerer sig i forhold til FN's verdensmål
  2. Afdelingens CO2-aftryk
  3. Afdelingens ageren i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse (kaldet ESG)


1. Afdelingens aftryk i forhold til FN’s Verdensmål

Analysen bygger på MSCI ESG Sustainable Impact Metrics, der fordeler 15 verdensmål* på fire hovedgrupper:

  • Basale behov
  • Uddannelse, ligestilling, m.m.
  • Klimaforandringer
  • Jordens ressourcer

Herefter estimeres det, hvor stor en del af virksomhedernes omsætning, der understøtter hver gruppe. Summen af de fire grupper viser porteføljens samlede aftryk på verdensmålene.

500 Fn Verdensmaal
FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.


2. Afdelingens CO2-aftryk

BankInvest ønsker at være transparente om, hvor meget CO2, der udledes igennem de virksomheder, som vi investerer i. I oversigten viser vi det ved at sætte virksomhedernes CO2-udledning i forhold til deres omsætning. På den måde indikerer tallet, hvor effektivt virksomhederne opererer i forhold til deres CO2--udledning. Dermed bliver porteføljens CO2-udledning opgjort på tværs af virksomhedernes størrelse. Denne metode betyder samtidig, at man som udgangspunkt kun bør sammenligne CO2-aftryk for afdelinger, der investerer i samme type af selskaber og i samme regioner.

CO2

BankInvest har valgt at inkludere de såkaldte Scope 1 og Scope 2-udledninger som defineret af ”Greenhouse Gas Protocol”. Denne metode ser både på de direkte og indirekte CO2-udledninger fra virksomhederne og tager dermed også højde for den CO2, som kommer fra virksomhedernes elektricitet og varme.


3. Afdelingens ageren i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse (kaldet ESG)

Når BankInvests porteføljeforvaltere analyserer de enkelte selskaber, ser de både på finansielle nøgletal, og på hvordan virksomhederne håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, i daglig tale ”ESG” (står for Environmental, Social og Governance). MSCI ESG leverer analyser på dette og laver en score for hver virksomhed, så man kan beregne en samlet ESG-score for afdelingerne. Den samlede scorer giver et mål for, hvordan afdelingens selskaber ender ét håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

 

» Oversigt over afdelinger hvor du kan downloade Bæredygtigt aftryk

» Læs mere om ansvarlige investeringer i BankInvest


* Der er i alt 17 verdensmål. De sidste to verdensmål (hhv. nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og nr. 17: Partnerskaber for handling) er ikke noget, som virksomhederne i sig selv kan påvirke igennem de produkter, de tilbyder. Mål nr. 16 og 17 går mere på regeringers arbejde med verdensmålene, og derfor er de ikke taget med.

Opdateret: 10.01.2020

» Ansvarlige investeringer
» Bæredygtigt aftryk
» Samfundsansvar
» Internationale principper
» Aktivt ejerskab


Nemt og hurtigt overblik

 
Bæredygtigt aftryk viser, hvordan BankInvests afdelinger placerer sig i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, hvordan det ser ud i forhold til CO2-aftryk samt hvordan selskaberne i porteføljen agerer i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

 

Ba 180 Rapport

 
Bæredygtigt aftryk er udformet som et 2-siders overblik for hver afdeling, og netop ordene ”konkret” og ”overskuelig” har været styrende i udarbejdelsen af oversigten.