Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Ansvarlige investeringer

Etik1

BankInvest har vedtaget en politik for ansvarlige investeringer. Politikken betyder, at alle BankInvests investeringsafdelinger* gennemgår en etisk screening for brud på nationale normer og konventioner inden for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. Et konventionsbrud resulterer i, at BankInvest gennem dialog vil søge at påvirke selskabet til at ændre adfærd inden for det pågældende område sammen med øvrige investorer. En succesfuld dialog kan tage år, hvilket netop er essensen af aktivt ejerskab. Udvikling rapporteres til og overvåges af Komitéen for Ansvarlige Investeringer.

Hvis en virksomhed ikke udviser vilje til at ændre adfærd, kan det komme på tale at ekskludere virksomheden fra BankInvests investeringsunivers. En sådan beslutning tages af Komitéen for Ansvarlige Investeringer.

Både screeningen af og dialogen med virksomhederne (som kaldes engagement eller aktivt ejerskab) varetages af den internationale konsulentvirksomhed GES, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer.
Udover ovenstående kriterier har BankInvest et generelt forbud mod at investere i selskaber involveret i produktion af klyngebomber.

» Liste over selskaber på BankInvests eksklusionsliste


Investering i emerging markets-statsobligationer
Når BankInvest investerer i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. (Fokus på miljø, sociale- og ledelsesmæssige forhold).

Derudover sker investeringer i statsobligationer i henhold til internationale konventioner og under hensyntagen til UN PRI, FN’s principper for ansvarlige investeringer, som BankInvest er medunderskriver af.

I forbindelse med investering i statsobligationer følger BankInvest FN- og EU-sanktioner og udelukker lande, hvor der er sanktioner mod investering i statsobligationer.

BankInvests investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP’s Fragile States Index, der på årlig basis vurderer lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, med mindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.


» Læs om internationale principper


*Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er ikke omfattet af den etiske screening. Det skyldes, at der p.t. er et meget begrænset udbud af etisk screenede ETF'er. Priserne er høje, ligesom "spreads" er store (forskellen på købs-/salgspris).

BankInvest er i dialog med ETF-leverandørerne om muligheden for på et senere tidspunkt at indføre etisk screenede indeksfornde i Darwin.

 

Opdateret: 27.08.2018

GES repræsenterer en række danske og internationale institutionelle investorer.

GES foretager såkaldt normbaseret screening af alle BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger*. Det vil sige, at afdelingerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Selskaberne vil blive screenet med udgangspunkt i de såkaldte norm-baserede kriterier, blandt de vigtigste kan nævnes:

- FN's Menneskerettigheds­erklæring

- FN's Global Compact (10 principper om blandt andet menneskerettigheder, miljø, antikorruption)

- OECD retningslinjer for multinationale selskaber

- ILO arbejdsmarkeds­konventioner

Selskaber, som ikke overholder normerne, indgår BankInvest i en dialog med via GES, for på den måde positivt at påvirke selskabets adfærd. Det sker alene eller sammen med andre investorer.

Et dialogforløb kan indebære en række tiltag herunder dialog med selskabets ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Hvis intet hjælper, kan det føre til salg af selskabets aktier. Det vurderes af BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.

BankInvest underskrev i 2008 FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

Ges Logo