Menu

Søg på sitet

Skovbeskyttelse redder også Afrikas vilde dyr

Nyt fra BankInvest

BankInvest har siden 2020 købt CO2-kreditter, som kompenserer CO2-udledningen i Banklnvests to svanemærkede globale fonde med hhv. aktier og obligationer. Kreditterne har bl.a. støttet træplantningsprojekter i Mexico og medvirket til at bevare regnskoven i Amazonas.

Det nyeste klimahandlingsprojekt har fokus på skovbevaring i Zimbabwe. Som en væsentlig sideeffekt beskytter projektet også truet dyreliv, og forbedrer levevilkår og uddannelse for de mennesker, der lever i området.

Skovrydning er den næststørste bidragsyder til klimakrisen. I regntiden forhindrer træernes rødder jorderosion og fungerer samtidig som gigantiske svampe, der hindrer oversvømmelser. I den tørre sæson giver træerne skygge og holder på fugt. Træerne udgør også hjem for dyreliv og regulerer lokale temperaturer.

Korrekt jorddyrkning forhindrer udpining af jorden og sikrer stabile madforsyninger til den lokale befolkning

Kariba-projektet beskytter skovene på søen Kariba’s sydlige bred, nær grænsen mellem Zimbabwe og Zambia. Med 785.000 hektar - omtrent Sjællands størrelse - forbinder Kariba-projektet fire nationalparker og otte safarireservater. Området er hjem for talrige truede arter, som elefanter, løver, flodheste, fugle, biller, og mange flere.


Sidegevinster

Kariba-projektet handler om mere end ”blot” miljøbeskyttelse. Projektet understøtter også aktiviteter, der gør lokalesamfundene mere selvforsynende og øger befolkningens trivsel. Gode sundhedsfaciliteter giver mindre sygdom, nye veje og vandboringer forbedrer dagligdagen, og skoletilskud til den fattigste fjerdedel af befolkningen sikrer uddannelse for de mest sårbare. Projektaktiviteterne omfatter blandt andet konserveringslandbrug, fælleshaver, biavl og økoturisme.

Elefanter er en af de truede dyrearter, der lever nær Kariba-søen

Zimbabwe, den tidligere britiske koloni Rhodesia, har lidt under politisk og økonomisk turbulens siden uafhængigheden i 1980. En fattig befolkning har gennem årene ryddet 1/3-del af landets skove i jagt på brændsel og (hurtigt udpint) landbrugsjord. Med Kariba-projektet går tingene igen i den rigtige retning. Projektet er designet til at udvikle varige løsninger, så både skov, landbrug og lokalsamfund også trives længe efter projektets afslutning.

» Læs mere om Kariba-projektet her

 

Disse verdensmål opfylder Kariba-projektet

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Over 1.500.000 kr. har lokalsamfundenes medlemmer indtjent fra biavl, moringatræer og havebrug.

Verdensmål 2: Stop sult
18 store fælleshaver øger fødevaresikkerheden i området.

Verdensmål 4: kvalitetsuddannelse
Over 18.000 personer har indtil videre deltaget i mere end 430 workshops om landbrug, havebrug, biavl, m.m.

Verdensmål 6: Rent vand
Mere end 37.000 mennesker og 14 sundhedsklinikker har fået adgang til rent drikkevand.

Verdensmål 13: Klimaindsats
Siden 2011 er klimaet blevet sparet for 3.620.000 tons CO2. Hvert år!

Verdensmål 15: Livet på land
Kariba-projektet beskytter 784.987 hektar skov + en stribe truede eller udsatte dyrearter.

Hvad er CO2-kreditter, og hvordan fungerer de?

CO2-kreditter er dokumenterbare og målbare reduktioner i udledning af CO2 som resultatet af investeringer og bidrag til klimahandlingsprojekter. Projektet skal reducere, fjerne eller undgå en udledning af drivhusgasser, som ellers ville have fundet sted.

Udtrykket ”CO2-kreditter” fortæller kun en del af historien. De forskellige klimahandlingsprojekter, som kreditterne betaler for, giver nemlig mange positive sideeffekter. Det kan f.eks. være beskyttelse af sårbare økosystemer, styrkelse af nærdemokratier eller forbedring af lokale uddannelsesvilkår.

BankInvest investerer gennem partneren South Pole i projekter, der underlægges en kritisk gennemgang foretaget af et uvildigt bureau, som gennemgår og rater projekterne, inden de udbydes til salg gennem CO2-kreditter.

Den samme kredit kan naturligvis kun sælges én gang. Hver kredit er unik og identificerbar, så i det øjeblik en virksomhed eller privatperson køber en kredit, bliver ”kreditbrevet” mortificeret.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld