Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BI Erhvervsejendomme A/S

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2021, kl. 09.00, i BI Erhvervsejendomme A/S.

Generalforsamlingen finder sted på BI Management A/S’ kontor Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres selskabets investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. Selskabet vil løbende følge udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Investorer, som uanset selskabets opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.


Adgangskort
En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest tirsdag den 6. april 2021, kl. 23.59.

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.


Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand. Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 6. april 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.


Brevstemme
En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 8. april 2021, kl. 23:59. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.Dokumenter vedr. generalforsamlingen

 

Dato: 18. marts 2021
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld