Menu

Søg på sitet

BankInvest Small Cap Danske Aktier er årets bedste danske investeringsfond

BankInvest produkter

BankInvest Small Cap Danske Aktier er den mest stigende danske investeringsfond i år ifølge en opgørelse fra Finans Danmark. Særligt to aktier har bidraget til successen.

» Det kan man i dag læse i en artikel på Euroinvestor.dk


Fonden investerer koncentreret i 10-20 nøje udvalgte selskaber i det danske small cap-aktiemarked og er målrettet den risikovillige investor, som ønsker mulighed for øget afkast mod en rimelig risiko.

Siden starten af 2020 har fonden leveret et afkast på 88,4 % - og med et merafkast i forhold til sit sammenligningsindeks på mere end 70 procentpoint*.

Successen skyldes ikke mindst to nye danske aktier, der begge har trukket fondens afkast op.

Den ene er brintselskabet Everfuel, der har base i Herning og gik på børsen i Norge i slutningen af oktober. Bankinvest har været med fra start som ankerinvestor, og siden da er kursen blevet mangedoblet.

Det andet selskab, der har trukket fondens afkast op, er softwareselskabet Penneo, der har hovedsæde i København. Penneo blev børsnoteret på First North i begyndelsen af juni og har haft stor succes med deres hovedprodukt, digital signatur.

"Både Penneo og Everfuel er store beholdninger i vores fond, så det er klart, at jeg har meget positive forventninger til, hvad de kan udvikle sig til. Men det er forbundet med en vis risiko, for det er early days," siger Niels Andersen, der er chefporteføljeforvalter på fonden.

Niels Andersen, chefporteføljeforvalter i BankInvest

Bemærk at BankInvest Small Cap Danske Aktier er klassificeret som "Rød" i Finanstilsynets risikoangivelse. Investorer bør kontakte deres pengeinstitut, hvis de ønsker at investere i fonden.

*År til dato-afkast pr. 30. december 2020 efter omkostninger.

Se også:
» Fremragende år for danske aktier

 

BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og væsentlig investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Dato: 30. december 2020
Produkter:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld