Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BI, afdeling Middel og afdeling Høj

BankInvest produkter

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. november 2020 kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BI, afdeling Middel og afdeling Høj

Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.


Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 26. oktober 2020, kl. 23.59.

 

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 26. oktober 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www. bankinvest.dk/portal.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.Dato: 15. oktober 2020
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld