Menu

Søg på sitet

Investorerne købte fortsat danske investeringsfonde i marts trods historiske kursudsving

Analyse

Coronakrisens hærgen på verdens værdipapirmarkeder i marts fik investorer i danske investeringsfonde til at stoppe lidt op, men der blev fortsat investeret nye midler i fondene.

De voldsomme kursfald i marts ramte også investorer i danske investeringsfonde. For samtlige danske detailfonde beløber tabet i marts sig til omkring 100 mia.kr. eller et tab på knap 10 procent af den samlede formue. Så stort et tab er ikke set siden oktober 2008 under finanskrisen. Aktiefonde med fokus på enkeltmarkeder eller -sektorer har været hårdest ramt, hvorimod fonde, der investerer i obligationer, er kommet noget bedre gennem de oprørte vande på kapitalmarkederne.

”På trods af uroen er der fortsat investeret nye midler i de danske detailfonde, men dog i betydeligt mere begrænset omfang end i årets første to måneder. Danske investorer har altså valgt at stoppe lidt op i lyset af uroen på værdipapirmarkederne, men egentlig panik har der ikke været tale om”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark. 

I marts udgjorde nettokøbet af nye investeringsbeviser 3,3 mia.kr. Det er et markant fald i forhold til februar, hvor nettokøbet udgjorde hele 18,7 mia. kr. I løbet af årets første kvartal er der samlet tilgået knap 39 mia.kr. i nye midler til danske detailfonde. Ligesom i januar og februar er der i marts især investeret i fonde, der fokuserer på udenlandske aktier og fonde, der investerer i et mix af aktier og obligationer.

Modsat forholder det sig blandt svenske investorer, der i marts måned samlet trak næsten 100 mia. SEK ud af svenske detailfonde. Det svarer til ca. 2% af den samlede formue i de svenske fonde. Det er især aktiefondene, som svenske investorer er gået ud af.

På en række værdipapirmarkeder er der på enkelte dage set fald, der tangerer historiske rekorder. Noget mere nuanceret ser det ud, når marts måneds afkast for de forskellige typer af investeringsfonde sammenlignes med de historiske månedsaflast for de sidste 20 år. For en række af investeringsfondskategorierne er der faktisk over de sidste 20 år set større negative afkast end det, som kan opgøres for marts i år. En markant undtagelse her er dog globale aktier, der ikke i de sidste 20 år har set en værre måned rent afkastmæssigt.

”Covid-19 pandemien er ud fra alle betragtninger en helt usædvanlig begivenhed, og afkastudviklingen i marts afspejler i sagens natur den store usikkerhed, som virussen har givet anledning til. Det er for tidligt at sige, om følgerne bliver lige så langstrakte, som vi så det i kølvandet på finanskrisen, men det hører med til billedet, at markederne så småt viser tegn på, at det værste er overstået. Ud fra det perspektiv er det rart at se, at investorer i danske investeringsfonde har handlet velovervejet”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark. 

Dato: 20. april 2020
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld